Masz dziecko? Dostaniesz mniejszy kredyt!

Masz dziecko? Dostaniesz mniejszy kredyt!
Możliwość komentowania Masz dziecko? Dostaniesz mniejszy kredyt! została wyłączona, 06/08/2011, przez␣, w␣finanse, kredyty

Na zdolność kredytową obok takich czynników, jak wysokość przyszłego czynszu za mieszkanie, źródło uzyskiwania dochodu, forma zatrudnienia, istotny wpływ ma również sama liczba osób w gospodarstwie domowym. Warto sprawdzić, jak obecnie liczba dzieci przekłada się na maksymalną dostępną kwotę kredytu.

Poniżej przedstawiono zestawienie zdolności kredytowej rodzin o różnej liczbie domowników, ale identycznym dochodzie netto, wynoszącym 5 150,4 zł. Został on wyznaczony na podstawie dwukrotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2011 r. W każdym przypadku ustalono okres umowy kredytowej na 30 lat, a wkład własny na poziomie 20%.

Maksymalna zdolność kredytowa w PLN, EUR i CHF (zł) (Źródło: Emmerson Finanse, *Tabela przedstawia ofertę kredytową w banku, który dla przyjętych założeń przyznawał najwyższą zdolność kredytową pod koniec lipca 2011 r. )

Jak widać większa liczba dzieci ma bardzo duże przełożenie na spadek zdolności kredytowej. Najmniej odczuwalna zmiana związana z liczebnością rodziny miała miejsce w przypadku kredytów w złotówce. W tym wypadku pięcioosobowe gospodarstwo domowe może zaciągnąć zobowiązanie na kwotę o jedną siódmą niższą, niż bezdzietne małżeństwo. Z kolei dla kredytów w euro maksymalny poziom zadłużenia obniżył się o jedną trzecią, a w wypadku franka szwajcarskiego aż o ponad 40%.

Za przyczynę takiego stanu rzeczy trzeba uznać sposób wyznaczania zdolności kredytowej. Bank obliczając kwotę, na jaką może przyznać kredyt odejmuje od dochodu osiąganego przez rodzinę koszty stałe, które są związane z jej codziennym funkcjonowaniem. Sposób ich dokładnego szacowania może różnić się w zależności od instytucji, jednak nie zmienia to faktu, że każda dodatkowa osoba w gospodarstwie domowym zwiększa wydatki na jego utrzymanie. Taka sytuacja bezpośrednio przekłada się więc na spadek zdolności kredytowej. Warto też zaznaczyć, że koszty przypadające na jednego członka rodziny są również zależne od miejsca jej zamieszkania. Najwyższy poziom osiągają one oczywiście w największych miastach, z kolei w mniejszych miejscowościach są niższe.

 

Emmerson S.A.

Tagi:␣
front

Omnie Emmerson

Emmerson S.A. jest jednym z liderów polskiego rynku nieruchomości, prowadząc działalność w zakresie pośrednictwa nieruchomościami, zarządzania, wyceny, rynku komercyjnego, doradztwa finansowego oraz analiz rynkowych.