Odpowiedzialne firmy deweloperskie mają obowiązek kształtowania postaw ekologicznych. Dlaczego miejsce zamieszkania powinno zachęcać do życia w stylu eko?

Odpowiedzialne  firmy deweloperskie mają obowiązek kształtowania postaw ekologicznych.  Dlaczego miejsce zamieszkania powinno zachęcać do życia w stylu eko?
Możliwość komentowania Odpowiedzialne firmy deweloperskie mają obowiązek kształtowania postaw ekologicznych. Dlaczego miejsce zamieszkania powinno zachęcać do życia w stylu eko? została wyłączona, 18/07/2022, przez␣, w␣Headline, Uncategorized

· Miasta zużywają ponad 2/3 światowej energii i odpowiadają za blisko 70% emisji CO21.
· Ze względu na długi cykl życia nieruchomości oraz wpływ branży mieszkaniowej na środowisko, rola firm deweloperskich w walce z wyzwaniami klimatycznymi jest istotna.
· Zaangażowanie deweloperów wspomaga kształtowanie ekologicznych postaw wśród mieszkańców, więc inwestycje i ich infrastruktura powinny ułatwiać prośrodowiskowe działania.
· Najnowsze wydanie Barometru Archicom „Odpowiedzialnie mieszkać” pokazuje, że na każdym etapie procesu deweloperskiego, a ten obejmuje również użytkowanie mieszkania, zarówno deweloper jak i później mieszkaniec może skutecznie zaangażować się w ideę ESG.
· Aż 61% Polaków deklaruje, że troska o środowisko jest dla nich istotna, a zadaniem biznesu jest ułatwienie podjęcia takich kroków2. Deweloper podpowiada, jak żyć bardziej odpowiedzialnie, a w ramach swoich osiedli motywuje do działań na rzecz dobra planety.Ekotransformacja w branży mieszkaniowej

Cykl życia nieruchomości mieszkaniowych jest stosunkowo długi – pozostają one elementem tkanki miejskiej nawet przez kilkadziesiąt lat, stają się trwałą częścią krajobrazu, tworząc spójną całość z otaczającym środowiskiem i stanowią główny czynnik warunkujący długofalowy dobrostan mieszkańców. Miasta odpowiadają nawet za 70% globalnych emisji CO2 i zużywają ponad 2/3 energii3. W związku z tym rola firm deweloperskich i innych organizacji odpowiedzialnych za kreowanie przestrzeni oraz urbanizację jest bardzo istotna. Dlatego też ekologiczne i nowoczesne budownictwo z poszanowaniem potrzeb społeczności to jeden z trendów, który już wkrótce zdominuje branżę mieszkaniową. Wzrost znaczenia czynników ESG przekłada się również na działania skierowane w stronę mieszkańców, które wspierają kształtowanie proekologicznych postaw przez deweloperów.

W Barometrze Archicom „Odpowiedzialnie mieszkać” zaprezentowaliśmy najlepsze eko-praktyki w zakresie projektowania mieszkań, a także całych osiedli, które są efektem nieustannej obserwacji trendów i nowinek technologicznych przez nasz zespół. Jestem przekonany, że aspekt ekologiczny ma znaczenie na każdym etapie procesu deweloperskiego. Dążymy do tego, aby wdrażać ekostandardy już od momentu zakupu gruntu. Jednak nie da się wskazać momentu, kiedy odpowiedzialność dewelopera się kończy. Wierzymy, że kształtowanie postaw i wartości wśród mieszkańców czy też wsparcie w ekologicznym użytkowaniu mieszkań to nasz obowiązek, nad którego realizacją musimy pracować każdego dnia.

Waldemar Olbryk, Prezes Zarządu Archicom S.A. Waldemar Olbryk, Prezes Zarządu Archicom S.A.

Waldemar Olbryk, Prezes Zarządu Archicom S.A.Zaangażowanie deweloperów w zielone inicjatywy wpisuje się w nowozdefiniowane pojęcie ekourbanizmu. Zakłada ono przywrócenie w architekturze dawnego kształtu miasta, gdzie człowiek i jego potrzeby znajdują się w centrum, ale z poszanowaniem wartości związanych ze środowiskiem. W związku z tym firmy deweloperskie muszą być otwarte na dialog umożliwiający bieżącą weryfikację oczekiwań mieszkańców, wpierać i promować ich ekologiczne postawy. Życie w zgodzie z naturą, wśród miejsc do rekreacji i wypoczynku, poszanowanie historii danej lokalizacji, a także kompaktowość osiedla to aktualnie główne czynniki warunkujące zadowolenie z jakości miejsca do życia.

Życie pośród zieleni

Nawet 97% Polaków uznaje, że dostępność terenów zielonych to niezwykle istotny aspekt w kontekście oceny swojego miejsca zamieszkania4. Z pewnością ciężko jest mówić o rozwijaniu ekologicznych postaw, nie otaczając się na co dzień przyrodą. Okoliczna flora ma wpływ na komfort życia, dobrostan mieszkańców, a nawet niższe koszty utrzymania osiedla. Dobre praktyki w zakresie zielonych aranżacji obejmują zarówno optymalną liczbę nasadzeń, jak i odpowiedni dobór gatunków spójnych z lokalnym mikroklimatem, remediację gruntu oraz utrzymanie bioróżnorodności. Ale zieleń wchodzi też na salony i coraz częściej jest ważnym elementem wystroju naszych mieszkań. Balkon przestaje być przedłużeniem mieszkania, ale zielonych przestrzeni widocznych przez nasze okna i wypełniających wnętrza.

Odpowiedzialny deweloper i mieszkaniec – duet idealny

Blisko 61% Polaków deklaruje, że troska o środowisko jest dla nich ważna, przy czym 55% z nas oczekuje odpowiedzialności środowiskowej i proekologicznych aktywności również od przedstawicieli biznesu5. Świadomość w tym obszarze rośnie, a presja konsumencka wywierana na przedsiębiorstwach prowadzi do kolejnych zielonych inicjatyw. Choć nieustannie obserwuje się wzrost zaangażowania ludzi w działania na rzecz klimatu, nie należy rezygnować z dalszego promowania takich idei.

Projektowanie osiedli umożliwiających mieszkańcom prowadzenie zdrowego i ekologicznego trybu życia jest obowiązkiem odpowiedzialnego dewelopera. Okres pandemii skłonił blisko 50% Polaków do refleksji na temat wpływu podejmowanych przez nich działań na środowisko[6]. Zdecydowanie warto wykorzystać ten moment do przekonania wszystkich, którzy wciąż mają wątpliwości, że wspólnymi siłami łatwiej zatroszczyć się o losy planety. W tym celu zamieściliśmy w raporcie szereg inspirujących ekociekawostek, które zachęcają do wdrożenia zmian w codziennej rutynie. Pokazaliśmy również, że życie w stylu eko jest nie tylko łatwe, ale także opłacalne.

Waldemar Olbryk, Prezes Zarządu Archicom S.A. Barometr Archicom „Odpowiedzialnie mieszkać” jest drugą edycją raportu publikowanego przez wrocławskiego dewelopera. Cykliczne publikacje tworzone są we współpracy specjalistów Archicom wraz z ekspertami zewnętrznymi, aby wskazywać kluczowe rozwiązania mogące wpłynąć korzystnie na komfort życia mieszkańców.

1 https://www.undp.org/publications/catalyzing-private-sector-investment-climate-smart-cities
2 Consumer Life, GfK, 2022 r.
3 https://www.undp.org/publications/catalyzing-private-sector-investment-climate-smart-cities
4 Jednotematyczne badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski, MKiŚ, listopad 2020 r.
5 Consumer Life, GfK, 2022 r.
6 Wybory Polaków a zrównoważony rozwój, ING Bank Śląski, 2021

Omnie Katarzyna Maciak