Nie było najlepiej, będzie jeszcze gorzej

Nie było najlepiej, będzie jeszcze gorzej

W grudniu 2011 w serwisie www.szybko.pl przeprowadzona została trzecia już ankieta, w której pośrednicy w obrocie nieruchomościami opisali i ocenili mijający 2011 rok. W ankiecie wzięło udział 180 agentów nieruchomości. Ponad ¾ ankietowanych pracuje w małych agencjach: 34% prowadzi samodzielną działalność, a 44% pracuje w biurach zatrudniających od 2 do 4 osób.

Rok przeciętny a wręcz słaby

Wśród ankietowanych dominuje opinia, że mijający rok był przeciętny (34% agentów) lub słaby (20%) i bardzo słaby (10%). W porównaniu z 2010 dwukrotnie wzrosła liczba osób, uznających wyniki za słabe, a z 8% do 10% zwiększył się odsetek oceniających rok jako bardzo słaby.

źródło: www.szybko.pl

Mniej transakcji, ale drastycznych spadków nie było

Ilość zawieranych transakcji nie spadła co prawda drastycznie, ale było ich jednak mniej niż w 2010. Aż 41% ankietowanych pośredników, zamknęło w 2011 mniej niż 12 transakcji (średnio miesięcznie mniej niż jedną) i grupa ta zwiększyła się o 3 punkty procentowe w porównaniu z 2010 rokiem. 43% ankietowanych było w stanie doprowadzić do sfinalizowania od 1 do 2 transakcji w każdym miesiącu; 14% od 3 do 5, a 2% od 6 do 8.

Źródło: www.szybko.pl

Poważne zmiany w sposobie pobierania i wysokości prowizji

Można powiedzieć, iż znacząco zmienił się sposób pobierania prowizji. W 2010 roku pośrednicy deklarowali, że w 67% transakcji pobierali prowizję od obu stron, w 27% od sprzedających, a w 6% od kupujących. W 2011 o 20 punktów procentowych zmniejszyła się liczba transakcji, w których prowizję płaciły obie strony i stanowiły one 47% wszystkich. Z 27% do 44% wzrósł udział transakcji, w których płatnikiem prowizji był tylko sprzedający. Prowizja pobierana  tylko od jednej ze stron oznaczała spadki przychodów pośredników, a więc zapewne w dużym stopniu wpłynęła na ocenę mijającego roku.

Równie newralgiczne zmiany dotyczyły wysokości prowizji. Najczęściej stosowaną stawką była od 1,6 do 2% od wartości zawieranej transakcji i stosowanie takiej stawki zadeklarowało 41% ankietowanych, podczas gdy w 2010 było to 46%. O 10 punktów procentowych, do 27%, zwiększyła się natomiast grupa pośredników pobierających najniższą prowizję do 1,5%.

Źródło: www.szybko.pl

Lepiej nie będzie

Wśród pośredników w obrocie nieruchomościami niewielu jest optymistów.  Pomimo widma kryzysu 14% liczy na poprawę sytuacji w 2012 roku. Zdecydowanie największa grupa – 39% –  twierdzi, że będzie gorzej. Przewidywany jest  przede wszystkim spadek liczby zawieranych transakcji.

22% nie potrafi przewidzieć rozwoju wypadków, a ¼ ocenia że 2012 rok będzie podobny do mijającego 2011.

Źródło: www.szybko.pl

Tagi:␣
adautorfront

Omnie Marta Kosińska

Zajmuję się analizowaniem wtórnego rynku nieruchomości. Pracę rozpoczęłam w agencjach Public Relations i reklamowych. W 2005 roku brałam udział w tworzeniu i wdrażaniu pierwszego serwisu spółki Szybko.pl - www.szybko.pl, a następnie kolejnych portali wprowadzanych na rynek przez Szybko.pl. Od grudnia 2005 przygotowuję analizy rynku nieruchomości, publikowane cyklicznie jako Raport Szybko.pl, Metrohouse i Expandera.

3 komentarze

 1. Karol
  23 grudnia, 2011 8:19

  Trzeba pamiętać że po nowym roku wchodzi rekomendacja S i jeszcze może nieźle namieszać. Sam jestem ciekaw jak to będzie.

 2. Domino
  23 grudnia, 2011 7:52

  stać>? raczej ile osob dostanie w banku kredyt. dostepnosc jest znikoma. chyba jedynie getin udziela jeszcze kredytow szaraczkom. reszta to czeka tylko na bogaczy.

 3. kaja
  22 grudnia, 2011 15:07

  No wiadomo, że banki muszą się w jakiś sposób zabezpieczać. Ciekawa jestem jak to teraz będzie wszystko wyglądało i ilu ludzi faktycznie na kredyt będize stać.