MLP Group zawarło transakcję portfelowego finansowania projektów z konsorcjum Banku BNP Paribas i PKO Banku Polskiego o wartości 73,4 mln euro

MLP Group zawarło transakcję portfelowego finansowania projektów z konsorcjum Banku BNP Paribas i PKO Banku Polskiego o wartości 73,4 mln euro
Możliwość komentowania MLP Group zawarło transakcję portfelowego finansowania projektów z konsorcjum Banku BNP Paribas i PKO Banku Polskiego o wartości 73,4 mln euro została wyłączona, 13/04/2021, przez␣, w␣Headline, Uncategorized

Spółki zależne od MLP Group podpisały portfelową umowę kredytową z konsorcjum banków BNP Paribas Bank Polska oraz PKO Bank Polski, w ramach której został udzielony kredyt inwestycyjny na poziomie 73,4 mln euro (około 330 mln zł). Środki zostaną wykorzystane na refinansowanie istniejących zobowiązań kredytowych spółek oraz m.in. na finansowanie bieżących projektów inwestycyjnych Grupy. Współpraca z bankami przyczyni się do wzmocnienia stabilności finansowej MLP Group. 

Fot: Park logistyczny MLP Wrocław

MLP Group zawarło portfelową umowę kredytową z konsorcjum dwóch instytucji finansowych. Na jej podstawie BNP Paribas Bank Polska oraz PKO Bank Polski udzielą wiodącemu deweloperowi magazynowemu finansowania łącznie do wysokości 73,4 mln euro (około 330 mln zł). Podpisana umowa jest dowodem dobrego postrzegania przez wiodące banki portfela nieruchomości magazynowych MLP Group oraz pozycji i potencjału Grupy. 

Środki z kredytu zostaną przeznaczone przez MLP Group m.in. na refinansowanie poprzednio zaciągniętych zobowiązań kredytowych. Wykorzystane zostaną również na refinansowanie nakładów planowanych do poniesienia na rozbudowę parku logistycznego MLP Wrocław w Mirkowie oraz dodatkowo na finansowanie projektów inwestycyjnych grupy kapitałowej MLP poprzez spłatę pożyczek podporządkowanych do MLP Group.

– Podpisaliśmy ważną transakcję portfelowego finansowania projektów MLP Group w konsorcjum z dwoma bankami: BNP Paribas Bank Polska i PKO BP. Przy dynamicznie rosnącej skali działalności optymalizacja finansowania jest dla nas bardzo ważna. Naszym celem jest budowanie i utrzymanie zadłużenia o zróżnicowanej strukturze pozwalającej na elastyczne zarządzanie kosztami. Zawarcie umowy kredytu z dwoma kluczowymi instytucjami bankowymi przyczyni się do wzmocnienia naszej stabilności finansowej poprzez pozyskanie nowego źródła finansowania oraz wydłużenie terminu zapadalności zadłużenia – powiedziała Monika Dobosz, CFO w  MLP Group S.A.

Cieszę się, że udzielone przez konsorcjum finansowanie zapewni MLP Group stabilne wsparcie w realizacji planów rozwojowych spółki. Sektor magazynowy wygląda obecnie dobrze na tle innych segmentów rynku nieruchomości, a MLP Group to jeden z wiodących podmiotów realizujących inwestycje w tym obszarze. Zdecydowaliśmy się zaangażować w tę transakcję, widząc potencjał sektora, ale też z uwagi na dużą wagę, którą przywiązujemy do budowania długoterminowych relacji z naszymi Klientami. Jest to kolejny etap rozwoju naszej współpracy z MLP Group. Dziękuję spółce za zaufanie – podkreślił Marek Kowalski, dyrektor Departamentu Finansowania Nieruchomości w BNP Paribas Bank Polska. 

PKO Bank Polski od dłuższego czasu angażuje się rozwój sektora magazynowo-logistycznego w Polsce, wspierając finansowaniem długoterminowym  liderów rynku. Udzielone MLP Group w ramach konsorcjum finansowanie inwestycyjne to wyraz naszego zaufania do modelu biznesowego spółki. Cieszymy się, że udało nam się wspólnie zrealizować kolejny duży projekt – dodała Agata Gola, Dyrektor ds. Finansowania Nieruchomości  w PKO Banku Polskim.

Grupa na koniec minionego roku posiadała ponad 715 tys. m2 gotowej powierzchni magazynowej. Uwzględniając również projekty w trakcie budowy i w przygotowaniu oferowała łącznie 860 tys. m2 nowoczesnych powierzchni. MLP Group utrzymuje jednocześnie bank ziemi w ramach którego docelowa powierzchnia do zabudowy sięga blisko 1,29 mln m2. Dodatkowo posiada szereg umów rezerwacyjnych na zakup nowych gruntów pod planowane parki logistyczne w Polsce (m.in. Stryków, Pruszków, Poznań), w Niemczech (m.in. Gelsenkirchen, Kolonia, Frankfurt nad Menem, Lipsk) i w Austrii.

Strategicznym celem MLP Grupy jest ekspansja w Polsce oraz na rynku niemieckim, a także rozwój w Austrii oraz Rumunii. Coraz większą popularnością cieszą się obiekty typu City Logistics (niewielkie moduły oferujące nowoczesną powierzchnię magazynową wraz z reprezentacyjnym biurem o wysokim standardzie wykończenia) oraz obiekty typu big-box. Zgodnie ze strategią „build & hold” MLP Group po zakończeniu budowy parków logistycznych utrzymuje je w swoim portfelu i samodzielnie nimi zarządza. Wszystkie projekty realizowane przez Grupę wyróżnia również bardzo atrakcyjna lokalizacja parków logistycznych, stosowanie rozwiązania typu built-to-suit oraz wsparcie najemcy w trakcie trwania umowy najmu.

Omnie redakcja