Kamień węgielny pod laboratorium kryminalistycznym

Kamień węgielny pod laboratorium kryminalistycznym
Możliwość komentowania Kamień węgielny pod laboratorium kryminalistycznym została wyłączona, 26/04/2023, przez␣, w␣Uncategorized

W Poznaniu odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowej inwestycji, która powstanie w sąsiedztwie Komendy Wojewódzkiej Policji. W oficjalnym spotkaniu brali udział m.in.: wojewoda wielkopolski, marszałek województwa wielkopolskiego, prezydent Poznania, I zastępca komendanta głównego policji, a także reprezentanci generalnego wykonawcy Dekpol Budownictwo i spółki Dekpol S.A.

Uroczystość rozpoczęła się od wystąpienia nadinsp. Piotra Mąki, komendanta wojewódzkiego policji w Poznaniu. Przywitał on wszystkich gości – przedstawicieli urzędów, służb i organizacji na co dzień współpracujących z policją.

To ważny i długo oczekiwany dzień dla wielkopolskich policjantów i mieszkańców województwa. Jeszcze niedawno był w sferze marzeń, a dziś stoimy przed murami wychodzącymi z ziemi. Możemy patrzeć na tę inwestycję z dumą – powiedział nadinsp. Piotr Mąka.

Następnie podpisano i symbolicznie wmurowano akt erekcyjny w specjalnie przygotowanej na tę okazję tubie-kapsule czasu. Zawarto w niej także przedmioty i informacje dla przyszłych pokoleń. 

Po wmurowaniu kamienia węgielnego, głos zabrali goście: I zastępca komendanta głównego policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, wojewoda wielkopolski Michał Zieliński, marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak, członkini zarządu województwa wielkopolskiego Paulina Stochniałek, starosta poznański Jan Grabkowski, prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak oraz dyrektor operacyjny i członek zarządu Dekpol Budownictwo Mariusz Niewiadomski, który na co dzień zarządza biurem firmy w Poznaniu, odpowiedzialnym za realizacje w Polsce w Regionie Południowo-zachodnim.

– Laboratorium kryminalistyczne będzie kolejną, bardzo ważną inwestycją kubaturową dla Komendy Policji w Poznaniu i w Polsce, która pozwoli unowocześnić tę organizację i zadbać
o bezpieczeństwo obywateli. Projekt, który scali wszystkie specjalistyczne pracownie w jednym miejscu jest pionierski i stanowi świetny przykład dla innych miast w zakresie tego, jak budować nowoczesne, ekonomiczne i ekologiczne instytucje służące dobru wspólnemu. – mówi Mariusz Niewiadomski. – Co więcej, dzięki bardzo dobrej współpracy z Inwestorem jest możliwe, że realizacja zostanie wykonana szybciej niż to początkowo zakładaliśmy.

Nowe laboratorium powstanie przy ulicy Kochanowskiego 2A. Będzie to 6-piętrowy budynek 

o powierzchni użytkowej ponad 6 tys. mkw z parkingiem podziemnym na 45 samochodów
i infrastrukturą towarzyszącą. Projekt uwzględnia także zagospodarowanie okolicznego terenu z nasadzeniami włącznie. Obiekt powstaje w strefie ochrony konserwatorskiej. Jego bryła połączy optymalne dopasowanie pod względem formy i wysokości do okolicznej zabudowy
z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań pod względem designu oraz funkcjonalności. 

Laboratorium kryminalistyczne w Poznaniu będzie jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu w kraju. Nowy budynek pozwoli przenieść wszystkie specjalistyczne pracownie
i policyjnych ekspertów do jednego miejsca. Obecnie jednostki badawcze są podzielone na 3 różne lokalizacje na terenie Poznania, o dużo mniejszej powierzchni użytkowej niż
w przypadku planowanej inwestycji. Ogranicza to zdolność operacyjną wykonywanych zadań. Scalenie wszystkich pracowni przełoży się na przyspieszenie badań laboratoryjnych, a tym samym usprawnienie działań policji. Rozmieszczenie pomieszczeń dla poszczególnych jednostek z zachowaniem funkcjonalnych ciagów badawczych podniesie efektywność
i będzie sprzyjać współpracy. Ułatwi także zastosowanie nowoczesnych rozwiązań techniczno-technologicznych. Budynek zostanie wyposażony w najlepszy, dostępny na światowym rynku sprzęt z zakresu: mechanoskopii, antroposkopii, informatyki, technik audiowizualnych, fonoskopii, daktyloskopii, genetyki, badań dokumentów oraz badań broni i balistyki.
W nowym obiekcie znajdzie się m.in. narzędzie, które na podstawie jednej kropli krwi jest
w stanie podać szereg informacji o podejrzanym: od koloru oczu i włosów po pochodzenie biogeograficzne. Poza Polską, dysponuje nim tylko 5 krajów na świecie.

Laboratorium kryminalistyczne spełnia szereg ważnych funkcji w codziennej pracy mundurowych. To właśnie tam wykonywane są liczne badania w ramach prowadzonych śledztw, m.in. śladów biologicznych z wykorzystaniem analizy DNA czy identyfikacji środków odurzających lub materiałów wybuchowych. Gromadzona jest też dokumentacja, m.in. zbiory niezidentyfikowanych linii papilarnych. Poznańska instytucja jest jedną z największych tego typu organizacji w kraju, zatrudnia 71 osób w tym, 54 funkcjonariuszy policji i 17 pracowników cywilnych. Część z nich pełni funkcję biegłych sądowych. Wśród wielu osiągnięć laboratorium można wymienić wykrycie sprawców: kradzieży obrazu Claude’a Moneta „Plaża w Pourville”
z Muzeum Narodowego w Poznaniu, kradzieży z włamaniem do bankomatów na terenie Poznania i województwa wielkopolskiego, jak i serii włamań do mieszkań. 

To drugi projekt dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, w który jest zaanżagżowana firma Dekpol Budownictwo. Generalny wykonawca od kilku lat sukcesywnie powiększa portfolio zrealizowanych projektów w Wielkopolsce, obecnie realizując inwestycje m.in. w Kostrzyniu dla firmy Marathon International, w Swadzimiu dla Bims Plus i w Żarach dla Panattoni BTS.  

Omnie Katarzyna Maciak