E-budowa domu

E-budowa domu
Możliwość komentowania E-budowa domu została wyłączona, 06/04/2011, przez␣, w␣domy, mieszkaniowe

Komunikacja z organami państwowymi przy użyciu środków komunikacji elektronicznej stopniowo staje się coraz bardziej dostępna. Niebawem wiele formalności związanych z budową domu również będzie można załatwić przez internet. Dzięki nowoczesnym kanałom komunikacji elektronicznej nie tylko inwestor zaoszczędzi czas i pieniądze. Przewiduje się redukcję kosztów administracyjnych o połowę.

Naprzeciw potrzebom inwestorów wychodzi Ministerstwo Gospodarki poprzez przygotowanie projektu założeń ustawy o redukcji obowiązków informacyjnych oraz o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.

Nowe przypisy pozwolą na przesłanie drogą elektroniczną informacji do właściwych organów w sprawie zakończenia budowy domu, jak i zgłoszenia zamiaru przystąpienia do użytkowania budynku.

– Istotną kwestią z punktu widzenia realizacji inwestycji budowlanej byłoby umożliwienie prowadzenia dokumentacji budowy drogą elektronicznej. – informuje Anna Macina z firmy architektonicznej Archeton Sp. z o.o. – Należy pamiętać, że dziennik budowy, zawiadomienie o zakończeniu budowy i zgłoszenie zamiaru przystąpienia do użytkowania to dokumenty, które inwestor ma obowiązek złożyć we właściwym urzędzie.

Planowane jest także wprowadzenie możliwości komunikacji elektronicznej z urzędem w przypadku kiedy kierownik budowy ma powiadomić inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem.

– Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami inwestor jest także zobligowany natychmiast zawiadomić właściwy organ o zmianie kierownika budowy lub robót, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta sprawującego nadzór autorski. E-dokument potwierdzający ten fakt byłby niewątpliwie słusznym rozwiązaniem – komentuje Anna Macina z firmy architektonicznej Archeton Sp. z o.o.

Wg Prawa budowlanego właściciel, czy zarządca jest zmuszony prowadzić dla każdego budynku książkę obiektu budowlanego, w której są zapisy co do przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego. Ministerstwo Gospodarki pragnie by przepisy dopuszczały również formę elektroniczną takiej książki, a nie wyłącznie papierową.

Źródło: www.archeton.pl


Omnie Daniel Kosiński

Jestem zaangażowany w firmę Szybko.pl Sp. z o.o. od 4 lat. Z pasją tworzymy portale z branży nieruchomości. Skutecznie łączymy kupujących i wynajmujących. Abcnieruchomosci.pl to nowe dzieło, które uzupełni użytkowników w wiedzę na temat rynku nieruchomości w Polsce.