Oddziaływanie unijnej dyrektywy

Oddziaływanie unijnej dyrektywy
Możliwość komentowania Oddziaływanie unijnej dyrektywy została wyłączona, 06/04/2011, przez␣, w␣domy, ECO, mieszkania, mieszkaniowe

Oddziaływanie unijnej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

Unia Europejska zadeklarowała w 2008 r. zminimalizowanie do 2020 r. zużycie energii o 20%.

Najwyższy potencjał w oszczędzaniu energii posiada przemysł budowlany, który odpowiada za 40% zużycia energii. Szczególnie przed budownictwem mieszkaniowym rysuje się duża szansa wzrostu efektywności w wykorzystywaniu energii.

Budynki o wysokiej efektywności energetycznej zużywają mniej wody użytkowej oraz generują niższe opłaty za media.

– Założeniem Dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków jest między innymi poprawa życia mieszkańców UE, gdyż bezpośrednio dotyczy ich warunków mieszkaniowych. Innym celem jest stworzenie nowych miejsc pracy. – mówi Monika Baran z firmy projektowej Archeton Sp. z o.o. – Niemniej jednak od długiego czasu wdrażanie tej dyrektywy w praktyce okazuje się mało skuteczne.

19 maja 2010 roku Parlament i Rada UE przyjęły nową wersję przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE jako Dyrektywa 2010/31/UE. Dotychczas obowiązująca dyrektywa nakładała na obywateli krajów członkowskich obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej w przypadku sprzedaży i najmu lokali. Według nowych przepisów świadectwa charakterystyki energetycznej mają zawierać zalecenia technicznie dla konkretnego budynku wraz z szacunkową wysokością opłat za użytkowanie budynku i kalkulacją korzyści wynikających z oszczędności energii.

Kraje członkowskie mają też za zadanie ustalić wymagania w zakresie systemów ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, klimatyzacji i wentylacji mechanicznej oraz ich kombinacji, jak i przeglądu tychże instalacji.

Wg nowej dyrektywy istotne jest, aby na etapie projektowania obiektu budowlanego zostały przeanalizowane możliwości zastosowania alternatywnych metod podnoszenia efektywności budynku, takie jak systemy dostawy energii oparte na energii ze źródeł odnawialnych, ogrzewania lub chłodzenia informuje Monika Baran z firmy projektowej Archeton Sp. z o.o.

Do 30 czerwca br., pozostało już niewiele czasu, a w tym terminie kraje członkowskie mają opracować narzędzia i środki wsparcia finansowego na realizację inwestycji służących poprawie charakterystyki energetycznej budynków, aby UE mogła przeznaczyć na ten cel określone środki np. dotacje bezpośrednie na zakup kotłów, pomp ciepła, montażu instalacji solarnych, oraz ulgi podatkowe czy kredyty niskoprocentowe.

Ważne jest także wprowadzenie systemu kontroli świadectw w celu eliminacji błędów i braku rzetelności w ich wykonaniu. Pozwoli to na obiektywną weryfikację osób wystawiających świadectwa.

„Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie przeglądu planu działania na rzecz racjonalizacji zużycia energii” wzywa państwa członkowskie, by świadectwa charakterystyki energetycznej były wydawane przez osoby kompetentne oraz by utworzyć punkty doradcze w tym zakresie. Rezolucja podkreśla także istotę szybkiego wprowadzenia ram metodologii porównawczej do celów obliczania optymalnego pod względem kosztów poziomu wymagań minimalnych dotyczących charakterystyki energetycznej. UE potrzebuje lepszych danych by uniknąć zmarnowanych inwestycji, a same deklaracje o tym, że budynki za 30-40 lat będą obiektami o zerowym zużyciu energii nie wystarczą.

Źródło: www.archeton.pl

Omnie Daniel Kosiński

Jestem zaangażowany w firmę Szybko.pl Sp. z o.o. od 4 lat. Z pasją tworzymy portale z branży nieruchomości. Skutecznie łączymy kupujących i wynajmujących. Abcnieruchomosci.pl to nowe dzieło, które uzupełni użytkowników w wiedzę na temat rynku nieruchomości w Polsce.