Victoria Dom osiągnęła rekordowe obroty  

Victoria Dom osiągnęła rekordowe obroty  
Możliwość komentowania Victoria Dom osiągnęła rekordowe obroty   została wyłączona, 08/02/2023, przez␣, w␣Headline, Uncategorized

Victoria Dom przedstawiła wstępne dane skonsolidowane za 2022 r., zgodnie z którymi w tym okresie osiągnęła bardzo dobre wyniki. Grupa wypracowała 538,7 mln zł skonsolidowanych przychodów, co oznacza około 5% wzrost w porównaniu do poprzedniego dotychczas najlepszego pod tym względem roku. Deweloper szacuje, że wypracował jednocześnie 77,6 mln zł zysku netto. Ostateczne wartości na podstawie zaudytowanych danych zostaną zaprezentowane w połowie maja br. 

Metro Art - Victoria dom

Fot.: Inwestycja Metro Art powstająca na warszawskiej Pradze

Zarząd Victoria Dom zdecydował się opublikować wybrane nieaudytowane wstępne dane finansowe za rok obrotowy 2022. W tym okresie deweloper osiągnął rekordowe skonsolidowane obroty na poziomie 538,7 mln zł. To o blisko 5% więcej od poprzedniego, a jednocześnie historycznie dotychczas najlepszego 2021 roku. Wynik operacyjny (EBITDA) w raportowanym okresie szacowany jest na 132 mln zł, czyli na podobnym poziomie z 2021 r. Według szacunkowych danych spółka w 2022 r. wypracowała jednocześnie 77,6 mln zł zysku netto w porównaniu do 91,0 mln zł w poprzednim roku. Z kolei wartość kapitałów własnych (aktywów netto) wzrosła w zeszłym roku o blisko 15% do 393,3 mln zł. 

Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za 2022 r., którego publikację zaplanowano na 12 maja 2023 r. 

– Rok 2022 był okresem olbrzymich wyznań zarówno rynkowych jak i operacyjnych. Znaczne ochłodzenie popytu począwszy od 2 kwartału ubiegłego roku oraz problemy związane z dostępnością materiałów budowlanych i wysokich kosztów generalnego wykonawstwa stwarzały duże problemy. Wobec takiej sytuacji jesteśmy bardzo zadowoleni z osiągniętych wyników w bardzo trudnym 2022 r. Konsekwentnie utrzymujemy bardzo dobrą kondycję finansową, pozwalającą nam z optymizmem patrzyć w przyszłość. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami planujemy w tym roku rozpocząć i systematycznie wprowadzać do sprzedaży kolejne projekty na obsługiwanym już rynku warszawskim i krakowskim – powiedział Waldemar Wasiluk, Wiceprezes Zarządu Victoria Dom. 

Deweloper w całym minionym roku przekazał właścicielom 1211 gotowych lokali względem 1274 wydanych w 2021 r. Mniejsza liczba oddanych mieszkań wynikała z opóźnień w realizacji inwestycji spowodowanych problemami w zaopatrzeniu oraz powrotem podwykonawców z Ukrainy do swojego kraju. W efekcie nastąpiło przesunięcie terminu oddania ponad kilkuset mieszkań na 2023 r. 

Omnie Katarzyna Maciak