Stołeczne biura wynajmują się na pniu

Możliwość komentowania Stołeczne biura wynajmują się na pniu została wyłączona, 15/11/2012, przez␣, w␣nieruchomości

Zapotrzebowanie na stołeczne biura nie spada. Ponad 40 proc. powierzchni, która jest w budowie jest już wynajęta

Nowe obiekty biurowe przybywają w Warszawie w szybkim tempie. Analitycy firmy Jones Lang LaSalle (JLL) szacują, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy tego roku na rynek warszawski trafi aż 120 tys. mkw. powierzchni biurowej. Tymczasem w pierwszych dziewięciu miesiącach 2012 roku stołeczni deweloperzy oddali do użytku 148 tys. mkw. biur. Analitycy tej firmy szacują, że w przyszłym roku przybędzie jeszcze więcej, bo 300 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej.

W tym segmencie rynku trudno jest mówić o jakichkolwiek symptomach spowolnienia. Nowa podaż wpłynie jedynie lekko na zwiększenie współczynnika powierzchni niewynajętej do końca tego i w przyszłym roku. W porównaniu z poprzednim, w trzecim kwartale br. wzrósł on w Warszawie o 0,7 proc.

Zainteresowanie wynajmem stołecznych biur jest na tyle duże, że nowa powierzchnia zostaje szybko wchłonięta przez rynek. W Warszawie na ponad 40 proc. powierzchni,  która zostanie oddana do końca bieżącego roku są już podpisane umowy z najemcami.  Podobnie jest w innych dużych miastach w naszym kraju.

Rekordowy poziom najmu

W trzecim kwartale br. firmy wynajęły w Warszawie ponad 157 tys. mkw. pow. biurowej. Od początku 2012 roku do końca września łączna liczba wynajętych stołecznych biur wyniosła ponad 455 tys. mkw. To jeszcze lepszy wynik niż w tym samym okresie w rekordowym pod względem popytu roku 2011.

Czynsze transakcyjne zarówno w Warszawie, jak i większości dużych rynków biurowych w Polsce od końca 2011 roku pozostają na niezmienionym poziomie. Najlepsze powierzchnie biurowe w stołecznym centrum można wynająć za 22-25 euro za mkw. miesięcznie, a poza nim za 15-15,50 euro za mkw.

Jak twierdzi Andrzej Ołdakowski, prezes PBM Południe Development, stawki czynszowe to dla najemców podstawowy czynnik decydujący o wyborze danej lokalizacji. – Oczywiście istotny jest odpowiedni standard powierzchni i dobry dojazd, ale ostatecznie to cena jest rozstrzygająca. Nasi najemcy przenosząc się do Inwestycji Kijowska optymalizują koszty utrzymania firmy. Utrzymują wysoki standard powierzchni biurowej, ale zmniejszają nakłady związane z obsługą działalności. W kompleksie przy Kijowskiej w nowopowstałym budynku o ciekawej nowoczesnej bryle można wynająć powierzchnię już za 58 zł/mkw., a w odrestaurowanej zabytkowej kamiennicy, która wchodzi w jego skład nowoczesna powierzchnia biurowa kosztuje jeszcze mniej.

Poza Warszawą przybywa mniej biur niż w stolicy 

Chłonność warszawskiego rynku biurowego nie jest porównywalna do innych dużych miast w naszym kraju. W pozostałych dużych ośrodkach biurowych (w Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście, Katowicach, Poznaniu, Łodzi, Szczecinie i Lublinie) w trzecim kwartale br. łącznie podpisane zostały umowy najmu na 95 tys. mkw. To o ok. 40 proc. mniej niż w samej stolicy.  Najlepszy wynik osiągnięty został we Wrocławiu, Krakowie i Katowicach.

Na rynkach regionalnych wolniej rosną również zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej. W aglomeracjach poza Warszawą w ciągu dziewięciu miesięcy tego roku zwiększyły się łącznie o prawie 138 tys. mkw., podaje JLL. Choć to o 170 proc. wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem to ilość powierzchni, jaka przybyła w sumie w dużych miastach jest mniejsza od tej, o którą wzbogaciła się tym czasie Warszawa.

Inwestorzy stawiają na biurowce

W trzecim kwartale tego roku, jak podaje Cu­sh­man & Wa­ke­field, war­tość trans­ak­cji na in­we­sty­cyj­nym ryn­ku nie­ru­cho­mo­ści ko­mer­cyj­nych w Pol­sce wzro­sła o pra­wie 60 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem. Inwestorzy wybierali głównie obiekty biurowe. Ich ak­tyw­ność kon­cen­tro­wa­ła się na sek­to­rze biu­ro­wym, na któ­ry przy­pa­dło 87 proc. war­to­ści wszyst­kich za­war­tych w tym cza­sie trans­ak­cji. Pozytywnym sygnałem jest też wzrost aktywności krajowych inwestorów, na których przypadło ok. 44 proc. wartości zawartych umów.

Podobnie, jak w Polsce tak i w Europie wzrasta zainteresowanie inwestowaniem w biura. Ich udział w transakcjach zawieranych w trzecim kwartale br. wzrósł do 52 proc., podczas gdy w tym samym czasie w 2011 roku wynosił 45 proc.

Autor: PBM Południe Development

Tagi:␣
adautor

Omnie PBM Południe Development

Spółka deweloperska PBM POŁUDNIE DEVELOPMENT Sp. z o.o. powstała w 2002 roku z inicjatywy PBM POŁUDNIE SA i obecnie wchodzi w skład grupy kapitałowej PBM POŁUDNIE. Trzonową działalnością firmy jest działalność deweloperska skoncentrowana głównie na terenie województwa mazowieckiego. Wieloletnie doświadczenie w zakresie budownictwa mieszkaniowego pozwoliło firmie zdobyć wiodącą pozycję na rynku.