NBP o cenach mieszkań

NBP o cenach mieszkań
Możliwość komentowania NBP o cenach mieszkań została wyłączona, 02/06/2011, przez␣, w␣finanse, mieszkania, mieszkaniowe, raporty

Kwartalny raport Narodowego Banku Polskiego informuje o  kontynuacji trendu spadku cen mieszkań w I kwartale 2011, również  w wymiarze nominalnym. Z raportu wynika także, że mieszkaniowa akcja kredytowa banków była na poziomie zbliżonym do zanotowanej w analogicznym okresie 2010 r.

W komentarzu do raportu podkreślono, że następuje stopniowe wyhamowanie spadków cen mieszkań w największych miastach, ale nadal odnotowywane są również spadki w wymiarze realnym. Według autorów raportu miała miejsce kontynuacja procesów obserwowanych w 2010 roku, czyli poszukiwanie nowego punktu równowagi rynkowej, przy niższych cenach mieszkań i mniejszych kosztach produkcji.

Ekonomiści NBP podkreślają, że negatywny wpływ na popyt na kredyty i mieszkania miał wzrost stóp procentowych nowo udzielanych złotowych kredytów mieszkaniowych.

Z raportu wynika także, że w I kwartale 2011 r. miał miejsce dalszy, niewielki spadek udziału kredytów denominowanych w walutach obcych w kredytach ogółem, który wraz ze spadkiem dostępności kredytów złotowych – efektu wzrostu stóp procentowych spowodował kolejny, choć niewielki spadek ogólnej dostępności kredytu, który przekładał się na popyt na kredyty i w konsekwencji na popyt mieszkaniowy. Zjawisko to spowodowało, że faktyczne wypłaty kredytów były zbliżone do poziomu z I kw. ubiegłego roku, a w wielkościach realnych były niższe.

Źródło:  (PAP)

Tagi:␣
front

Omnie Marta Kosińska

Zajmuję się analizowaniem wtórnego rynku nieruchomości. Pracę rozpoczęłam w agencjach Public Relations i reklamowych. W 2005 roku brałam udział w tworzeniu i wdrażaniu pierwszego serwisu spółki Szybko.pl - www.szybko.pl, a następnie kolejnych portali wprowadzanych na rynek przez Szybko.pl. Od grudnia 2005 przygotowuję analizy rynku nieruchomości, publikowane cyklicznie jako Raport Szybko.pl, Metrohouse i Expandera.