MLP Group osiągnęło 4,4 mld PLN aktywów  

MLP Group osiągnęło 4,4 mld PLN aktywów  
Możliwość komentowania MLP Group osiągnęło 4,4 mld PLN aktywów   została wyłączona, 20/03/2023, przez␣, w␣Uncategorized

Wartość nieruchomości inwestycyjnych wzrosła do 4 433 mln PLN (945 mln EUR), +31% r./r.

Wartość aktywów netto (NAV) wzrosła do 2 498 mln PLN (532,6 mln EUR), +37% r./r.

NAV na akcję 104,1 PLN (22,2 EUR), +22% r./r.

EBITDA bez aktualizacji wyceny wyniosła 135,1 mln PLN (28,8 mln EUR), +47% r./r.

FFO wyniosło 86,8 mln PLN (18,5 mln EUR), +59% r./r.

Zysk netto wyniósł 422,4 mln PLN (90,1 mln EUR)

Umowy najmu w 2022 r. na ok. 235 tys. mkw. 

Obraz zawierający osoba, człowiek, mężczyzna

Opis wygenerowany automatycznie

Radosław T. Krochta Prezes Zarządu MLP Group

MLP Group utrzymuje bardzo dobrą sytuację finansową oraz bezpieczną strukturę kapitałową, umożliwiającą realizację długoterminowych celów strategicznych.  Potwierdzają to opublikowane wyniki za 2022 rok. Grupa powiększyła wartość aktywów netto (NAV) o 37% do poziomu blisko 2,5 mld PLN (532,6 mln EUR). Wartość nieruchomości inwestycyjnych wzrosła o 31% do ponad 4,4 mld PLN (945 mln EUR). Skonsolidowane przychody poprawiły się w ujęciu r./r. o 39% i wyniosły 279,1 mln PLN (59,5 mln EUR). To efekt zarówno zwiększenia wynajmowanej powierzchni oraz wyższych stawek czynszów. Czynsz z najmu z nieruchomości inwestycyjnych zwiększył się o 31% do 152,9 mln PLN. Grupa poprawiła jednocześnie wynik EBITDA (bez aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnych) o 47% do 135,1 mln PLN (28,8 mln EUR). MLP Group w ub.r. wypracowało 422,4 mln PLN (90,1 mln EUR) zysku netto.  

Bardzo dobre wyniki leasingu w 2022

MLP Group rozwija działalność na rynku polskim, niemieckim, austriackim i rumuńskim. Grupa prowadzi obecnie 21 parków logistycznych. Strategicznym celem pozostaje poszerzanie oferty magazynowej w ramach rozwoju budynków typu Big Box oraz projektów logistyki miejskiej. 

MLP Group w 2022 roku zawarło umowy najmu obejmujące 235 tys. mkw. powierzchni. Oddane do użytkowanie zostały projekty o łącznej powierzchni 226 tys. mkw., które zlokalizowane były głównie w Polsce i Niemczech. Na koniec minionego roku Grupa dysponowała łącznie 1 mln mkw. wybudowanej powierzchni. W trakcie budowy i w przygotowaniu było kolejnych 119 tys. mkw. Potencjał zabudowy na posiadanych gruntach zbliża się już do 1,8 mln mkw. Grupa posiada jednocześnie umowy rezerwacyjne na zakup ok. 200 hektarów gruntów, co pozwoli wybudować kolejne ok. 1 mln mkw. powierzchni. 

Ambitne plany na 2023 rok

Wysoki popyt najemców na powierzchnie magazynowe, na wszystkich rynkach obsługiwanych przez MLP Group, wynika głównie z near-shoringu, zapotrzebowania ze strony rozwijającego się sektora e-commerce oraz potrzeby restrukturyzacji łańcuchów dostaw. Głównymi czynnikami napędzającymi popyt na powierzchnie logistyczne jest również niska dostępność wolnych powierzchni oraz brak oznak, że podaż i popyt osiągną równowagę w krótkim okresie. Czynsze prawdopodobnie będą kontynuować tempo wzrostu. 

Grupa zamierza nadal dynamicznie rozwijać w Niemczech. Planuje ekspansję w nowych kluczowych lokalizacjach, ale także poszerzenie oferty w Zagłębiu Ruhry oraz Brandenburgii i Hesji. Zakłada również umocnienie pozycji na rynku austriackim. Wkrótce Grupa chce być obecna także w krajach Beneluksu. Bardzo ważny pozostaje także rynek polski, gdzie MLP Group będzie konsekwentnie zwiększać ofertę w kluczowych regionach logistycznych.  W 2023 r. nakłady inwestycyjne (CAPEX) zgodnie z założeniami strategicznymi sięgną około 215 mln euro, z czego około 30% zostanie przeznaczone na zakup działek. W bieżącym roku planowane jest zwiększenie poziomu komercjalizacji o około 20%.

„W dalszym ciągu obserwujemy silny popyt ze strony najemców, a wskaźnik pustostanów utrzymuje się na historycznie niskim poziomie. Oczekujemy, że ten kontrast pomiędzy pozytywnym popytem a ograniczoną podażą będzie wpływał na dalszy wzrost poziomu czynszów.

W 2022 roku wynajęliśmy 235 tys. mkw. Nasz portfel osiągnął poziom 1,064 mln mkw. wynajętej powierzchni przy 98% wskaźnika wynajmu wszystkich naszych aktywów, a nowa powierzchnia w budowie to 119 tys. mkw. W 2022 roku z powodzeniem kontynuowaliśmy dywersyfikację naszych aktywów (Big-box Logistics i Urban Logistic), najemców i obszarów geograficznych. 

Dalszy rozwój na rynku niemieckim jest kluczowym punktem naszej strategii.

W 2023 przygotowujemy nowe projekty w Niemczech, Austrii i Rumunii, nie zwalniamy naszego rozwoju w Polsce. Klienci z sektora lekkiej produkcji i logistyki byli największymi nabywcami naszej powierzchni w 2022 roku. Oczekujemy że ten trend zostanie utrzymany – klienci z sektora lekkiej produkcji i nearshoring będą głównym źródłem omów najmu w 2023 roku” – powiedział Radosław T. Krochta, Prezes Zarządu MLP Group S.A.

Doskonała sytuacja finansowa

Uwzględniając obecną sytuację geopolityczną i dużą zmienność w gospodarce, MLP Group jest bardzo dobrze przygotowane na wyzwania. W ramach ostatniej emisji akcji pozyskanych zostało 183,5 mln zł. 

„100% naszych umów leasingu jest automatycznie indeksowanych o wskaźnik CPI. Wszystkie czynsze są denominowane w EUR lub są bezpośrednio wyrażone w EUR, co znacznie zmniejsza naszą ekspozycję na ryzyko walutowe. MLP Group posiada bardzo dobrą sytuację finansową oraz bezpieczną strukturą kapitałową umożliwiającą realizację długoterminowych celów strategicznych. Niewielka dźwignia finansowa (LTV na poziomie 33,1%), długi średni okres wymagalności długu wynoszący 5,1 roku, brak konieczności refinansowania zadłużenia w krótkim okresie oraz limitowane lub stałe oprocentowanie praktycznie całego długu istotnie zwiększają naszą elastyczność finansową, umożliwiając dalsze inwestycje w rozwój i przejęcia, które oferują atrakcyjne skorygowane o ryzyko zwroty z kapitału” – dodał Radosław T. Krochta, Prezes Zarządu MLP Group S.A.

MLP Group utrzymuje również silną pozycję w zakresie przepływów pieniężnych. Wskaźnik LTV (z ang. loan to value) w minionym roku był na poziomie 33,1%, to najwyższy wskaźnik pokrycia odsetek na poziomie 3,3x ICR (z ang. interest coverage ratio). Występował długi okres zapadalności zadłużenia wynoszący 5,1 lat. Z kolei FFO (z ang. funds from operations) wyniosło 86,8 mln zł (18,5 mln EUR), co oznacza wzrost o 59% r./r. 

Zgodnie ze strategią „build & hold” MLP Group po zakończeniu budowy parków logistycznych utrzymuje je w swoim portfelu i samodzielnie nimi zarządza. Wszystkie projekty realizowane przez Grupę wyróżnia również bardzo atrakcyjna lokalizacja parków logistycznych, stosowanie rozwiązania typu built-to-suit oraz wsparcie najemcy w trakcie trwania umowy najmu.

Omnie Katarzyna Maciak