Czy mali deweloperzy są zagrożeni?

Czy mali deweloperzy są zagrożeni?
Możliwość komentowania Czy mali deweloperzy są zagrożeni? została wyłączona, 30/09/2011, przez␣, w␣mieszkaniowe, porady, raporty

31 sierpnia 2011 r. Sejm uchwalił ustawę „deweloperską”, która ma na celu ochronę interesów nabywców mieszkań na rynku pierwotnym.

Ustawa narzuca większy nadzór nad środkami finansowymi powierzonymi deweloperom przez nabywców oraz proponuje regulacje treści umów deweloperskich poprzez określenie praw i obowiązków stron. Chodzi w niej o to,  aby klienci kupujący niewybudowane jeszcze nieruchomości nie stracili swoich pieniędzy w przypadku bankructwa dewelopera lub nie wywiązania się przez niego z terminu zakończenia inwestycji. Ustawa reguluje zasady dotyczące postępowania upadłościowego wobec deweloperów. W przypadku upadłości, priorytetem jest ukończenie rozpoczętych inwestycji i przekazanie nieruchomości klientom. Obowiązkiem stanie się też zawieranie umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego.

Dzięki ustawie, zainwestowane w budowę środki finansowe klientów nie będą pozostawały do dyspozycji deweloperów, a będą gromadzone na ubezpieczonych otwartych i zamkniętych rachunkach bankowych. W przypadku rachunku zamkniętego  środki finansowe  zgromadzone przez klientów będą wypłacone deweloperowi dopiero w momencie podpisania aktu notarialnego pomiędzy stronami i co za tym idzie, deweloper będzie musiał sam ponosić koszty inwestycji. Natomiast w przypadku rachunku otwartego bank wypłacałby deweloperowi środki w miarę postępowania prac budowlanych. Finanse zgromadzone na rachunkach nie podlegałyby zajęciu przez komornika i nie wchodziłyby do masy upadłościowej dewelopera.

Poprawki ustawy,  przyjęte przez Senat uzupełniły zestaw środków ochrony interesów klientów. Zmieniły przy otwartym rachunku powierniczym umowę ubezpieczeniową na gwarancję ubezpieczeniową, zabezpieczającą przedmiotowe interesy nabywców. Stronami umów gwarancji staną się zakłady ubezpieczeń, w związku z tym nie będzie to ograniczało dopuszczalnych środków ochrony od produktów oferowanych jedynie przez banki.

Senat przyjął jednak poprawkę, która może bardzo zaszkodzić rynkowi deweloperskiemu. Przyjęto, że zabezpieczenia stosowane przez deweloperów powinno stosować się do inwestycji rozpoczętych po dniu wejścia w życie ustawy. Ma to wyeliminować obchodzenie przepisów ustawy. Nowe przepisy wejdą w życie w terminie ustawowym czyli 6 miesięcy. Jest to bardzo krótki czas i może mieć to bardzo negatywne skutki dla deweloperów, gdyż zostaną oni poddani rygorom, na które nie byli przygotowani w momencie rozpoczęcia przedsięwzięcia.

„Z pewnością rachunki powiernicze uchronią klientów przed lokowaniem środków finansowych w inwestycje prowadzone przez niedoświadczonych bądź nieuczciwych deweloperów. Jednak może to też uderzyć w małe firmy, które nie będą w stanie udzielić gwarancji ubezpieczeniowej – mówi Weronika Krzemińska, Kierownik Działu Sprzedaży PB Feniks z Katowic. „Wprowadzenie ustawy było jednak konieczne” – dodaje Weronika Krzemińska.

Tagi:␣
front

Omnie Marta Kosińska

Zajmuję się analizowaniem wtórnego rynku nieruchomości. Pracę rozpoczęłam w agencjach Public Relations i reklamowych. W 2005 roku brałam udział w tworzeniu i wdrażaniu pierwszego serwisu spółki Szybko.pl - www.szybko.pl, a następnie kolejnych portali wprowadzanych na rynek przez Szybko.pl. Od grudnia 2005 przygotowuję analizy rynku nieruchomości, publikowane cyklicznie jako Raport Szybko.pl, Metrohouse i Expandera.