Cyfryzacja rynku nieruchomości usprawnia działalność deweloperów i generalnych wykonawców

Cyfryzacja rynku nieruchomości usprawnia działalność deweloperów i generalnych wykonawców
Możliwość komentowania Cyfryzacja rynku nieruchomości usprawnia działalność deweloperów i generalnych wykonawców została wyłączona, 21/11/2022, przez␣, w␣Headline, Uncategorized

Nowoczesne zarządzanie procesami w głównej mierze opiera się dziś na danych. Im bardziej złożony proces, tym ważniejsza staje się ich właściwa agregacja oraz analiza. Mechanizm ten dotyczy również branży deweloperskiej, której w usprawnieniu działalności z pomocą przychodzi digitalizacja. Dzięki oprogramowaniu takiemu jak BauApp deweloperzy zyskują wsparcie nie tylko w optymalizacji procesów, ale też w budowaniu przewag konkurencyjnych, koniecznych w tak trudnej sytuacji rynkowej.

Obok nowoczesnego podejścia do biznesu, wpływ na przyspieszenie cyfryzacji w tej branży ma z pewnością trudna sytuacja rynkowa, która poniekąd zmusza deweloperów do weryfikacji dotychczasowych działań i szukania nowych sposobów na podwyższenie efektywności, optymalizację kosztów i zwiększenie poczucia bezpieczeństwa. 

Największą wartością dla deweloperów, jeśli chodzi o cyfryzację jest możliwość gromadzenia i agregowania danych ze wszystkich etapów inwestycji – od planów architektonicznych i dokumentacji, przez proces budowy, w tym współpracę z podwykonawcami, kontrolę jakości, zarządzanie usterkami, aż po etap odbiorów lokatorskich czy fazę gwarancyjną. Zgromadzenie wszystkich danych w jednym miejscu pozwala firmom na skuteczniejszą i szybszą ich analizę oraz podejmowanie lepszych decyzji. 

Centralizacja takich danych ma też kluczowe znaczenie z uwagi na liczbę osób i podmiotów zaangażowanych w proces planowania i realizacji inwestycji oraz zarządzania nią. Oznacza bowiem, że każda z tych osób otrzymuje w czasie rzeczywistym dostęp do spójnych i na bieżąco aktualizowanych danych, co istotnie wspomaga proces decyzyjny, jak i pozwala unikać ewentualnych błędów. Dotyczy to zwłaszcza raportów na poziomie wyższego kierownictwa, aspektów prawnych, planowania prac i harmonogramów budowy czy rejestracji zdarzeń. 

Innowacyjne, a jednocześnie niezwykle proste w obsłudze oprogramowanie oferowane przez BauApp pozwala zatem optymalizować procesy na budowie, skracając ich czas i prowadząc do oszczędności. 

W naszej pracy koncentrujemy się na tym, by rzeczywiście wspomagać naszych klientów w optymalizacji procesów i budowaniu przewag konkurencyjnych, tak koniecznych w obecnej, trudnej sytuacji rynkowej. Dlatego z uwagą śledzimy sygnały płynące od deweloperów i generalnych wykonawców, obserwujemy rynki – tendencje i nowości technologiczne, które się na nich pojawiają, ale także prawo budowlane, by w ten sposób jak najlepiej spełniać oczekiwania klientów i wspierać ich sukcesy – mówi Adam Dalnoki, CEO firmy BauApp. 

Jak wynika z opinii klientów BauApp, rozwiązania cyfrowe są kluczem do osiągnięcia wysokiej jakości i efektywności kosztowej w tym samym czasie, na każdym etapie budowy. Nie sposób jednak pominąć także kwestii zespołów i pracowników zaangażowanych w powstawanie nowych inwestycji. Przyspieszenie procesów decyzyjnych, łatwość weryfikacji danych i możliwość oglądu całego procesu przyczynia się również do sprawniejszego zarządzania pracą, a to z kolei przekłada się na poziom satysfakcji z wykonywanej pracy. Nie od dziś wiadomo, że sprawnie zarządzany i dobrze poinformowany pracownik jest bardziej zmotywowany i wykonuje swoje zadania szybciej i efektywniej.

Omnie Katarzyna Maciak