Covid-19 przyspiesza przejście na bankowość online

Covid-19 przyspiesza przejście na bankowość online
Możliwość komentowania Covid-19 przyspiesza przejście na bankowość online została wyłączona, 18/06/2020, przez␣, w␣Headline, Uncategorized

Tradycyjne banki obecnie stoją przed ogromnym wyzwaniem, jak wynika z World FinTech Report opracowanego przez ekspertów Capgemini i Efma. Model Open X i digitalizacja to absolutny must have, jeśli instytucje finansowe chcą nadal pełnić istotną rolę w życiu swoich klientów. Pandemia COVID-19 znacząco przyspieszyła transformację wielu sektorów gospodarki – w tym także bankowości detalicznej. Jak wynika z najnowszych badań – ponad 57 proc. konsumentów wybiera usługi bankowości internetowej w dobie pandemii, to wzrost o ponad 8 p.p. w do sytuacji sprzed kryzysu, a na tym nie koniec.Wydany przez Capgemini i Efmę World Retail Banking Report 2020 (WRBR) wskazuje, że aż 57 proc. konsumentów decyduje się na korzystanie z usług bankowości w sieci, a nieco mniej – 55 proc. preferuje bankowe aplikacje mobilne. To znaczący wzrost w bardzo krótkim czasie. Sytuacja ta jest podyktowana przede wszystkim dynamicznym przyspieszeniem cyfrowym wywołanym przez globalny kryzys zdrowotny, wskazuje na to fakt, że przed wybuchem pandemii na korzystanie z bankowości internetowej decydowało się 49 proc. użytkowników, a z bankowości mobilnej korzystało jedynie 47 proc. osób.- Tak dynamiczny wzrost zainteresowania bankowością online wskazuje, że sektor finansowy znajduje się w przełomowej dla siebie chwili i wiele usług bankowych nabierze nowego wymiaru już na zawsze. Zresztą obecna sytuacja idealnie pokrywa się z prognozami i rekomendacjami wynikającymi już z World FinTech Report 2020 (WFTR) – mówi MarekWoźnyVice PresidentHead ofCapgeminiApplication ServicesMarketSegmentPoland.

To było nieuchronne

Opublikowany pod koniec kwietnia WFTR 2020 podkreślał dużą rozbieżność pomiędzy oczekiwaniami klientów, a ofertami banków. Dane wskazywały, że niespełna 50 proc. posiadaczy konta z pokolenia Y lub młodszego odczuwało niezadowolenie w związku ze zbyt wąską ofertą usług swojej instytucji finansowej. Raport obnażał także wady struktur bankowych, które mocno blokowały ich własny rozwój w zakresie digitalizacji i jeszcze większej elastyczności.Tymczasem globalny kryzys wywołany pandemią koronawirusa, wdrożenie restrykcyjnych przepisów sanitarnych, rekomendacje dotyczące dokonywania transakcji bezgotówkowych, czy też zachowanie dystansu społecznego wymusiły na bankach przedefiniowanie wielu usług. W niezwykle krótkim czasie instytucje musiały dostosować swoich dotychczasowe normy do zupełnie nowej rzeczywistości, w której szczególny nacisk został położony na produkty lub platformy online.- Najnowszy raport dotyczący bankowości detalicznej wyraźnie wskazuje, że banki muszą przekształcić swoje przestarzałe modele funkcjonowania, na rzecz platform cyfrowych, które zapewnią im konkurencyjność i miejsce na rynku. Open X, czyli ścisła współpraca z partnerami zewnętrznymi w zakresie nowych technologii, będzie miała kluczowe znaczenie dla odniesienia długoterminowego sukcesu w sektorze. Bezproblemowa wymiana danych i zasobów oraz innowacje produktowe zapewnią klientom lepszą jakość obsługi i ogólne większe zadowolenie z dostosowania do oczekiwań – mówi Marek Woźny.

Zmiany nie przychodzą łatwo

Choć sytuacja faktycznie zmusiła banki do zmiany i większej otwartości na innowacje, to WRBR pokazuje również, że 80 proc. dyrektorów banków ma obawy ściśle powiązane z kwestiami cyberbezpieczeństwa, zarządzania nieaktualnymi danymi (68 proc.), czy też w wyznaczeniu właściwego partnera w przejściu na platformę digital (73 proc.).Zgodnie z raportem, rekomendowaną ścieżką postępowania jest stopniowe ewoluowanie instytucji, w stronę inteligentnej bankowości. Przeprowadzone badania wykazały, że progresywna modernizacja jest najlepiej postrzeganą metodą dążącą do zmiany wśród zarządzających bankami (54 proc.) – pozwala na nierewolucyjną transformację przestarzałych systemów. 66 proc. badanych szacuje, że proces wprowadzania innowacji do instytucji finansowych zajmuje ok. dwa lata.Wśród istotnych czynników decydujących o sukcesie jest również partnerstwo – 58 proc. ankietowanych dyrektorów banków twierdzi, że wdrożenie produktu we współpracy z partnerami z zakresu FinTech lub BigTech zajmie o połowę mniej czasu, czyli mniej niż 12 miesięcy.Co także istotne – zgodnie z raportem Capgemini i Efmy – można wyszczególnić trzy główne ścieżki na osiągnięcie nowoczesnego modelu bankowości stworzonego w oparciu o platformę cyfrową:

  • Zakupienie i integracja gotowej platformy;
  • Stworzenie własnego serwisu transakcyjnego online;
  • Wykorzystanie udostępnionej platformy przygotowanej do użycia

– Niezależnie od przyjętego scenariusza wdrożenia efekt końcowy powinien przede wszystkim mocno osadzić na rynku instytucję, zapewnić jej dobrą, konkurencyjną pozycję i podnieść jakość zadowolenia jej klientów. Wiele tradycyjnych banków w krótkim czasie musiało przystosować się do nowych realiów, które wymusiły przyspieszenie transformacji cyfrowej, jednak warto zwrócić uwagę, że obecna sytuacja jest w wielu przypadkach zaledwie wstępem do szerszej ewolucji. Ważnym sygnałem dla sektora finansowego jest jednak fakt, że klienci są już gotowi na przyjęcie cyfrowego modelu bankowości detalicznej – podsumowuje Marek WoźnyVicePresidentHead of Capgemini Application ServicesMarket SegmentPoland.

Omnie redakcja