Wyniki Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. w I kwartale 2011 r.

Możliwość komentowania Wyniki Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. w I kwartale 2011 r. została wyłączona, 09/05/2011, przez␣, w␣inwestycje, nieruchomości, raporty

PÓŁNOC Nieruchomości S.A. zaprezentowała raport  zawierający wyniki Spółki osiągnięte w I kwartale 2011 roku. Jest to pierwszy okres, w którym wyniki PÓŁNOC Nieruchomości S.A. zostały skonsolidowane z wynikami spółki zależnej Prospector Sp. z o.o., której podstawowa działalność opiera się na zarządzaniu nieruchomościami na zlecenie.

Pierwszy kwartał 2011 roku był dobrym kwartałem dla całej Grupy kapitałowej PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Grupa osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 1.235.000 złotych, co oznacza wzrost o 2,5% w porównaniu do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2010 roku. Zysk na poziomie EBITDA wyniósł 97.000 złotych, natomiast zysk netto 5.900 złotych.

Największy udział w przychodach ze sprzedaży Grupa odnotowała z prowadzonej działalności inwestycyjnej, polegającej na zakupie na własny rachunek nieruchomości jako towarów handlowych z przeznaczeniem do sprzedaży lub jako środków trwałych z przeznaczeniem na wynajem. Przychody ze sprzedaży nieruchomości (towarów) wyniosły w badanym okresie 691.000 złotych, co stanowiło 56% przychodów ze sprzedaży ogółem.

Spółka odnotowuje systematyczny wzrost przychodów z pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, które stanowiły 25% przychodów ze sprzedaży Grupy. Wyniosły one 312.000 złotych i były wyższe o 3,7% od przychodów osiągniętych w tym segmencie w analogicznym okresie 2010 roku.

Warto również zwrócić uwagę na segment zarządzania nieruchomościami, realizowany przez podmiot w 100% zależny od PÓŁNOC Nieruchomości S.A. – Prospector Sp. z o.o, w którym dzięki  zwiększeniu zarządzanej powierzchni oraz uzyskiwanych marż, w I kwartale 2011 roku zanotowano wzrost przychodów ze sprzedaży o 13% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Niezwykle dynamiczny rozwój sieci franczyzowej PÓŁNOC Nieruchomości przełożył się z kolei na wzrost wpływów z opłat licencyjnych na poziomie 11,8%. – Pierwszy kwartał 2011 roku był kolejnym okresem silnej ekspansji terytorialnej sieci PÓŁNOC Nieruchomości. Powiększyliśmy o 5 liczbę placówek Sieci. Nowe oddziały powstały w Olsztynie, Gdańsku, Kielcach, Gliwicach oraz w Łodzi. – mówi Prezes Zarządu PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Piotr Sumara.   – Obecnie sieć PÓŁNOC Nieruchomości liczy 35 oddziałów na terenie całego kraju, a do końca roku 2011 roku planujemy uruchomienie 10 kolejnych placówek – dodaje Prezes Sumara.

– Spodziewamy się, że kolejne kwartały 2011 roku będą jeszcze lepsze dla Grupy PÓŁNOC Nieruchomości. W tym przekonaniu utwierdzają nas dobre wyniki osiągnięte w I kwartale bieżącego roku oraz rozpoczęte negocjacje dotyczące sprzedaży kilku nieruchomości z portfela Spółki o znacznej wartości – wyjaśnia Prezes Sumara.

Pełna prezentacja wyników i raport za I kwartał 2011 roku są dostępne na stronie Spółki www.polnoc.pl w zakładce Relacje Inwestorskie.

Omnie Andrzej Jakliński

Dyrektor ds. rozwoju sieci i marketingu Od 20 lat związany ze sprzedażą usług i pracą z ludźmi. Podczas swojej pracy zawodowej przeszedł wszystkie szczeble kariery od sprzedawcy do managera. W przeszłości związany z takimi firmami jak Mix Electronics, ING Usługi Finansowe, TU Warta S.A. W PÓŁNOC Nieruchomości do jego obowiązków należy zarządzanie działem rozwoju sieci i marketingu, administracja i rozwój sieci franczyzowej, promocja i reprezentacja marki. Buduje sieć biur nieruchomości w oparciu o partnerskie relacje i wysokie standardy działania. Zawodowo specjalizuje się w negocjacjach handlowych oraz zarządzaniu zespołami sprzedażowymi. Jako kierunek rozwoju branży nieruchomości wskazuje na konsolidacje rynku. Prywatnie jest wielkim entuzjastą nowych technologii i praktycznych ich zastosowań. Wolny czas spędza z rodziną i uprawiając gry zespołowe.