Wyniki Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. w III kwartale 2011 r.

Możliwość komentowania Wyniki Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. w III kwartale 2011 r. została wyłączona, 07/11/2011, przez␣, w␣finanse, miasta, nieruchomości, regiony

PÓŁNOC Nieruchomości S.A. zaprezentowała raport zawierający wyniki osiągnięte w III kwartale 2011 roku, który okazał się zdecydowanie najlepszy spośród trzech pierwszych kwartałów roku 2011.

Przychody ze sprzedaży Grupy w III kwartale bieżącego roku wyniosły 2.029.287 zł i były większe o 41% w porównaniu z przychodami ze sprzedaży odnotowanymi w analogicznym okresie roku 2010. Osiągnięte przychody pozwoliły na wypracowanie zysku na poziomie EBITDA w wysokości 436.576,96 zł (narastająco po 3 kwartałach 611.418,40 zł) oraz zysku netto w wysokości 234.907,05 zł.

W okresie ostatnich 12 miesięcy nastąpił istotny rozwój czterech głównych segmentów działalności Grupy Kapitałowej PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Największy, bo aż 58-procentowy wzrost przychodów ze sprzedaży w porównaniu z trzecim kwartałem 2010 roku został wygenerowany przez segment inwestycji w nieruchomości. Udział segmentu inwestycyjnego w osiągniętym w III kwartale 2011 przychodzie ze sprzedaży całej Grupy wyniósł 68%. Prognostykiem osiągnięcia równie dobrych przychodów z tego źródła w IV kwartale bieżącego roku są dokonane przez Spółkę w okresie od lipca do września 2011 r. znaczące zakupy nieruchomości z zamiarem ich późniejszej odsprzedaży oraz trwające w tym okresie negocjacje i podpisane umowy przedwstępne.

Intensywny rozwój przeżywa również należąca do Grupy sieć franczyzowa PÓŁNOC Nieruchomości. W III kwartale b.r. rozpoczęły działalność 4 nowe placówki sieci, zlokalizowane w Poznaniu, Mikołowie, Sosnowcu oraz w Łapach w województwie podlaskim. Ponadto w październiku otwarte zostało biuro w Kazimierzy Wielkiej. Obecnie w sieci działa 35 placówek w 11 województwach, a 8 kolejnych placówek jest przygotowywanych do otwarcia.

– Ciągłe zwiększanie liczebności placówek franczyzowych to jeden z naszych priorytetów. Cieszę się, że liczba partnerów działających pod szyldem Północy stale się powiększa. Efektem jest wyraźny wzrost wartości transakcji, w których uczestniczyły biura PÓŁNOC Nieruchomości. W III kwartale bieżącego roku wartość ta wyniosła 33 mln zł, a od stycznia do września bieżącego roku 98 mln zł – mówi Prezes Zarządu PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Piotr Sumara.

Wzrost przychodów ze sprzedaży w porównaniu z III kwartałem 2010 roku (o 20%) odnotowano również w segmencie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Na osiągnięte wyniki tego segmentu wpływ miała większa niż dotychczas liczba transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości z rynku pierwotnego oraz najmu-wynajmu lokali komercyjnych i magazynów.

Dla wchodzącej w skład Grupy spółki zależnej PROSPECTOR Sp. z o.o., której obszar działania opiera się na zarządzaniu nieruchomościami na zlecenie, III kwartał bieżącego roku był rekordowy pod względem ilości pozyskanych wspólnot mieszkaniowych. Pozyskano 5 wspólnot o łącznej powierzchni 5.822,77 mkw. Na koniec trzeciego kwartału 2011 Spółka zarządzała 180 wspólnotami mieszkaniowymi o łącznej powierzchni użytkowej 130.730 mkw.

***

Informacje o spółce PÓŁNOC Nieruchomości S.A.

Spółka PÓŁNOC Nieruchomości S.A. jest jedną z czołowych agencji obrotu nieruchomościami w kraju. Obecnie Spółka ma sieć liczącą 35 oddziałów i przeszło 200 osób pracujących pod marką PÓŁNOC Nieruchomości. Działa na rynku nieruchomości od ponad 12 lat i aktywnie rozwija swoją działalność na terenie całego kraju.

PÓŁNOC Nieruchomości S.A. od 2007 roku jest notowana na giełdzie warszawskiej jako pierwszy polski pośrednik nieruchomości.

Profil Spółki :

  1. Działalność inwestycyjna na rynku nieruchomości.
  2. Pośrednictwo w przeprowadzaniu transakcji kupna/sprzedaży/wynajmu nieruchomości we wszystkich segmentach rynku oraz usługi komplementarne:
– pośrednictwo kredytowe w zakresie finansowania nieruchomości.
– wycena nieruchomości,
– analizy rynkowe dla klientów i mediów
  1. Organizator i administrator sieci biur pod marką „PÓŁNOC Nieruchomości”.
  2. Zarządzanie nieruchomościami (PROSPECTOR Sp. z o.o.)
Pełna prezentacja wyników i raport za III kwartał 2011 roku są dostępne na stronie Spółki www.polnoc.pl w zakładce Relacje Inwestorskie.
Źródło: PÓŁNOC Nieruchomości S.A.

Omnie Andrzej Jakliński

Dyrektor ds. rozwoju sieci i marketingu Od 20 lat związany ze sprzedażą usług i pracą z ludźmi. Podczas swojej pracy zawodowej przeszedł wszystkie szczeble kariery od sprzedawcy do managera. W przeszłości związany z takimi firmami jak Mix Electronics, ING Usługi Finansowe, TU Warta S.A. W PÓŁNOC Nieruchomości do jego obowiązków należy zarządzanie działem rozwoju sieci i marketingu, administracja i rozwój sieci franczyzowej, promocja i reprezentacja marki. Buduje sieć biur nieruchomości w oparciu o partnerskie relacje i wysokie standardy działania. Zawodowo specjalizuje się w negocjacjach handlowych oraz zarządzaniu zespołami sprzedażowymi. Jako kierunek rozwoju branży nieruchomości wskazuje na konsolidacje rynku. Prywatnie jest wielkim entuzjastą nowych technologii i praktycznych ich zastosowań. Wolny czas spędza z rodziną i uprawiając gry zespołowe.