Rok 2010 rokiem pośrednika

Możliwość komentowania Rok 2010 rokiem pośrednika została wyłączona, 29/03/2011, przez␣, w␣mieszkania

Po raz drugi z końcem roku, w serwisie nieruchomości www.szybko.pl przeprowadziliśmy ankietę wśród pośredników w obrocie nieruchomościami. W ankiecie wzięło udział 110 agentów, którzy ocenili rok 2010 na rynku nieruchomości.

Według pośredników rok 2010 był lepszy niż 2009. Aż 43% uznało go za dobry lub bardzo dobry. Na początku 2010 roku tak o swoich osiągnięciach w 2009 wyrażało się  31% ankietowanych. W porównaniu z 2009 rokiem o 14 punktów procentowych zmniejszyła się liczba agentów niezadowolonych z osiągniętych wyników.

 

Źródło: Raport Szybko.pl i Expandera

ILOŚĆ TRANSKACJI ZAMYKANYCH MIESIĘCZNIE W 2010 ROKU

Wśród ankietowanych agentów większość – 52% – w 2010 roku zamknęła mniej niż 12 transakcji rocznie, czyli mniej niż jedną miesięcznie. 37% deklaruje, że udało się zakończyć średnio od 1 do 2 transakcji sprzedaży w ciągu miesiąca, a 10% od 3 do 5-ciu. Ankieta wskazuje, iż wyniki pracy pośredników są gorsze niż w 2009 roku, kiedy to 38% pośredników zamykało mniej niż 1 transakcję miesięcznie, a 43% od 1 do 2.  Mimo mniejszej skuteczności pośrednicy oceniają rok 2010 lepiej niż 2009. Najprawdopodobniej także oni, podobnie jak sprzedający, zweryfikowali swoje oczekiwania i dostosowali je do aktualnych  warunków rynkowych.

 

Źródło: Raport Szybko.pl i Expandera

PROWIZJE OD TRANSAKCJI

Mimo kryzysu i zastoju na rynku nie zmieniła się zasadniczo reguła pobierania prowizji od obu stron transakcji. W 67% przypadków prowizję płaci zarówno sprzedający jak i kupujący. Pewne zmiany są jednak widoczne: w mniejsza jest liczba przypadków, kiedy tylko kupujący płaci pośrednikowi prowizję. Grupa ta zmniejszyła o 4 punkty procentowe i jest to kolejny dowód na to że mamy obecnie „rynek kupujących”.

Źródło: Raport Szybko.pl i Expandera

GŁÓWNE PRZYCZYNY FIASKA TRANSAKCJI NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI W 2010

Jako zasadniczą przeszkodę w doprowadzeniu do transakcji pośrednicy wskazują zbyt wysoką cenę nieruchomości. Zdecydowanie zmniejszył się natomiast odsetek wskazań na brak możliwości zaciągnięcia kredytu. Takie relacje pośredników potwierdzają tezę o ciągle dużej dysproporcji pomiędzy oczekiwaniami i chęciami właścicieli a możliwościami potencjalnych kupców.

Źródło: Raport Szybko.pl i Expandera

PERSPEKTYWY NA ROK 2011
Pośrednicy liczą na poprawę sytuacji w 2011 roku, choć nie są już tak optymistyczni jak przed rokiem. 60% twierdzi że kolejny rok będzie lepszy od poprzedniego, podczas gdy przed rokiem optymizm deklarowało 67% ankietowanych W porównaniu z zeszłym rokiem więcej jest pesymistów – 11% twierdzi że nie będzie już lepiej, natomiast prawie jedna trzecia nie chce snuć żadnych prognoz.

Źródło: Raport Szybko.pl i Expandera

W 2011 zdecydowana większość ankietowanych agentów postawi na promocję swoich ofert w Internecie, zarówno poprzez własną stronę (17%) jak i portale nieruchomości (48%). Jest to najszybsza i jedna z najtańszych form marketingu nieruchomości. Jest również szansa na kolejne obniżki prowizji w 2011 roku.13% pośredników deklaruje że będzie wykorzystywało informację o prowizji pobieranej od jednej strony transakcji jako jedno z głównych haseł marketingow

ych.

Źródło: Raport Szybko.pl i Expandera

Marta Kosińska, ekspert Szybko.pl

 

Tagi:␣
front

Omnie Daniel Kosiński

Jestem zaangażowany w firmę Szybko.pl Sp. z o.o. od 4 lat. Z pasją tworzymy portale z branży nieruchomości. Skutecznie łączymy kupujących i wynajmujących. Abcnieruchomosci.pl to nowe dzieło, które uzupełni użytkowników w wiedzę na temat rynku nieruchomości w Polsce.