Regres w niemieckim budownictwie

Regres w niemieckim budownictwie
Możliwość komentowania Regres w niemieckim budownictwie została wyłączona, 07/08/2012, przez␣, w␣Europa, raporty, świat

Lipiec był czwartym kolejnym miesiącem spadku aktywności w niemieckim budownictwie. Równocześnie regres koniunktury okazał się najgłębszy w tej spadkowej sekwencji. Wskaźnik PMI obniżył się z 46 pkt w czerwcu do 44,6 pkt. W najsłabszej formie było budownictwo mieszkaniowe oraz infrastrukturalne. W tym drugim obszarze słabość była największa w historii badań. Regres koniunktury nastąpił również w segmencie budownictwa komercyjnego. Niekorzystnym sygnałem na przyszłość jest dalszy spadek nowych zamówień. Wynika to z niechęci klientów do rozpoczynania realizacji projektów w warunkach niepewności gospodarczej. Składają się na nią zarówno obawy o dalszy los strefy euro, jak i o przyszłe wydatki publiczne. W efekcie nastroje wśród niemieckich firm budowlanych odnośnie przyszłości były najsłabsze w tym roku. Efektem słabych nastrojów w branży jest wygasanie wzrostu zatrudnienia.

Źródło: Home Broker Daily

Tagi:␣
front

Omnie Norbert Bąbalicki

Z rynkiem nieruchomości związany od początku 2010 roku. Pracował jako pośrednik w obrocie nieruchomościami, więc zna zarówno specyfikę pracy agenta nieruchomości jak i potrzeby i oczekiwania klientów. Od 2011 związany z Szybko.pl. Kompetentny, skrupulatny i bardzo dociekliwy. Prywatnie zapalony cyklista.