Pośrednik idealny

Pośrednik idealny
Możliwość komentowania Pośrednik idealny została wyłączona, 17/04/2011, przez␣, w␣mieszkaniowe, porady

Ideał pośrednika: cierpliwość Dalajlamy i przenikliwość Einsteina

30 marca już po raz drugi jest obchodzony Dzień Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami. Zawód pośrednika jest specyficzny i wymaga od kandydatów połączenia różnych cech osobowościowych. Jakie osoby mają największe szanse na sukces w tym zawodzie?

– Pośrednik nieruchomości to zawód, w którym kontakt i komunikacja z klientami ma kluczowe znaczenie, mówi Bartosz Grajewski, psycholog i trener biznesu z firmy Recruit.pl. – Cechy osobowości, jakimi charakteryzują się osoby odnoszące sukcesy w zawodzie pośrednika nieruchomości, to z jednej strony kreatywność oraz sumienność, a z drugiej nastawienie na osiągnięcia, wysoka postawa rywalizacyjna, duża inicjatywa i samodzielność. Wymienione wymagania stawiane kandydatom na pośredników wynikają ze specyfiki pracy, która opiera się w dużym stopniu na samodzielnie realizowanych czynnościach, w elastycznych godzinach pracy, przy wynagrodzeniu prowizyjnym. To z kolei warunkuje oczekiwaną wobec kandydatów własną inicjatywę – niezbędną, aby dobrze radzić sobie na konkurencyjnym rynku obrotu nieruchomościami.

Emilia Jackowska z działu HR Metrohouse & Partnerzy S.A. twierdzi, że najlepsi pośrednicy z jednej strony podporządkowują się regułom panującym w firmie i stosują przyjęte procedury postępowania, z drugiej – potrafią pracować samodzielnie. – Oba te wymagania łączy jeszcze inna niezbędna w tym zawodzie cecha charakteru – samodyscyplina oraz umiejętność przygotowania pracy nie tylko na poziomie koncepcyjnym, ale i organizacyjnym – od pomysłu do realizacji, dodaje Emilia Jackowska. Wg niej efektywnymi pośrednikami są często też indywidualiści, mający wiele zainteresowań. – Ich atutem jest bowiem możliwość nawiązania kontaktu w rozmowie, zwrócenia uwagi na siebie i na sprzedawaną nieruchomość, twierdzi Emilia Jackowska.

Tak jak w innych profesjach, bardzo istotna jest motywacja do pracy i dobra komunikacja z klientami. – To właśnie te cechy często decydują o zawarciu transakcji w równym stopniu co atrakcyjna oferta biura, dodaje Bartosz Grajewski. – O ile cechy charakteru i osobowości są względnie stałe i niełatwo jest je zmienić przez szkolenia, to na własną motywację i komunikację mamy bardzo duży wpływ i możemy je stale trenować i podnosić.

Mariusz Kania, prezes zarządu Metrohouse & Partnerzy S.A. podkreśla, że pośrednik musi posiadać doskonale rozwinięte umiejętności handlowe – Oprócz przygotowania merytorycznego i wielu przydatnych cech osobowościowych, dobry pośrednik to przede wszystkim osoba świetnie przygotowana pod względem handlowym. Nieruchomości są towarem jak każdy inny, lecz specyfika tego produktu powoduje, że pośrednik musi reprezentować najwyższy stopień przygotowania handlowego.

Potwierdza to psycholog, Bartosz Gajewski – Trzeba mieć w sobie ogień, by móc sprzedawać. Klientom „sprzedajemy” bowiem nie tylko oferty biura, ale również siebie, naszą osobowość. Najczęściej kupujemy od tych, których lubimy i od osób które zdobyły nasze zaufanie. Dla pośrednika oznacza to konieczność dostarczenia klientom usługi i informacji na czas (lub nawet szybciej, niż się tego spodziewają), z drugiej strony niezbędne jest ciągłe utrzymywanie dobrego kontaktu.

Czy istnieje ideał pośrednika? – Pamiętam, jak jeden z agentów tak określił predyspozycje, jakie powinien posiadać kandydat na idealnego pośrednika: „Masz cierpliwość Dalajlamy i przenikliwość Einsteina? Potrafiłbyś sprzedać piasek na pustyni? Jeżeli tak, to sprzedaż nieruchomości jest zajęciem idealnym dla Ciebie”, podsumowuje Emilia Jackowska z agencji Metrohouse & Partnerzy

 

Tagi:␣
admetrohouse

Omnie Marcin Jańczuk

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów w Szkole Głównej Handlowej i Wyższej Szkole Gospodarowania Nieruchomościami. 10 lat doświadczenia w branży nieruchomości (m.in. pośrednictwo, wyceny i analizy nieruchomości). Dyrektor w Metrohouse S.A. Współautor Raportu Polski Rynek Nieruchomości. Stały współpracownik mediów, bloger: mieszkaniowy.bblog.pl oraz okiemmetrohouse.wordpress.com.