Polacy szukają małych mieszkań

Polacy szukają małych mieszkań
Możliwość komentowania Polacy szukają małych mieszkań została wyłączona, 15/11/2011, przez␣, w␣mieszkania, mieszkaniowe, raporty

Wraz z rozwojem gospodarczym oraz wynikającą z niego poprawą standardu życia, rosną również wymagania ludności odnośnie warunków mieszkaniowych. Ogólnie rzecz biorąc w dłuższym terminie naturalnym procesem jest stopniowa poprawa standardu mieszkań, ale również stopniowe zwiększanie ich powierzchni. Na przestrzeni kilku ostatnich lat można jednak w naszym kraju zauważyć odwrotną tendencję.

Od pewnego czasu obniża się bowiem przeciętna powierzchnia nowych mieszkań. Kryzys w gospodarce światowej oraz coraz bardziej realna groźba nadejścia jego kolejnej fali sprawiają, że Polacy obecnie poszukują lokali mieszkalnych o mniejszym metrażu, niż w latach 2006 – 2007, a więc okresie prosperity na rynku nieruchomości. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest również obniżająca się zdolność kredytowa. Niższe możliwości finansowe decydują o tym, że w chwili obecnej kupujący mieszkania kierują się w pierwszej kolejności ceną całkowitą nieruchomości mieszkaniowej, a nie tą wyrażoną w zł/mkw.

Co ciekawe trzeba jednak zaznaczyć, że zmian preferencji klientów nie widać, jeśli chodzi o liczbę pomieszczeń. Największym wzięciem nadal cieszą się lokale z tzw. segmentu popularnego, a więc te składające się z 2 lub 3 pokoi. Taka sytuacja znajduje swoje odzwierciedlenie w ofercie mieszkań deweloperskich w głównych miastach Polski.

Struktura oferty nowych mieszkań ze względu na liczbę pokoi, III kwartał 2011 r. (Źródło: raporty „Pierwotny rynek mieszkaniowy. III kwartał 2011 r.” Działu Badań i Analiz firmy Emmerson S.A.)

 

W rezultacie zmniejsza się przeciętna powierzchnia pomieszczeń w nowych mieszkaniach. W związku z tym obecnie pojawia się coraz więcej 2- pokojowych lokali o metrażu poniżej 40 mkw., najczęściej składających się z aneksu zamiast całej kuchni. Warto jednak zaznaczyć, że na rynku można już nawet spotkać przykładowo 2- pokojowe lokale mieszkalne o powierzchni 32 mkw. Z kolei powierzchnia 3- pokojowych mieszkań deweloperskich w nowych inwestycjach znajduje się nieraz poniżej 50 mkw.

Podsumowując należy stwierdzić, że taki stan rzeczy wynika ze wspomnianych zawirowań gospodarczych i związanej z nimi niepewności. Można, więc zakładać, że wraz z powrotem koniunktury Polacy znowu będą chcieli mieszkać w większych mieszkaniach.

 

Emmerson S.A.

Tagi:␣
front

Omnie Emmerson

Emmerson S.A. jest jednym z liderów polskiego rynku nieruchomości, prowadząc działalność w zakresie pośrednictwa nieruchomościami, zarządzania, wyceny, rynku komercyjnego, doradztwa finansowego oraz analiz rynkowych.