Posty oznaczone␣przepisy

Opłaty za korzystanie z dróg publicznych

Artykuł 13 ust. 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. 2007.nr 19 poz. 115 z pozn. zm.) stanowi, iż korzystający z dróg publicznych są obowiązani do ponoszenia opłat m.in. za przejazdy po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych. Jednocześnie ustawa ta wprowadz... Czytaj więcej...