MLP Group pozyskało 183,5 mln zł z emisji akcji

MLP Group pozyskało 183,5 mln zł z emisji akcji
Możliwość komentowania MLP Group pozyskało 183,5 mln zł z emisji akcji została wyłączona, 06/12/2022, przez␣, w␣Headline, Uncategorized

MLP Group przeprowadziło publiczną ofertę akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej, skierowaną wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych i inwestorów nabywających akcje za nie mniej niż równowartość 100.000 EURO. Na podstawie przeprowadzonego przyspieszonego procesu budowania księgi popytu ustalono cenę emisyjną akcji serii F na poziomie 70 zł za akcję. 

Radosław T. Krochta, Prezes Zarządu MLP Group S.A: „Objęcie całej emisji akcji przez inwestorów na tak trudnym rynku jaki mamy obecnie uważam za ogromny sukces, który jest wyrazem uznania dla naszej strategii rozwoju, biznesu i wzrostu wartości spółki. Dyskonto do średniej ceny ważonej wolumenem (VWAP) z 10 dni poprzedzających transakcję wyniosło tylko 3,83%. Nasza transakcja jest w TOP 3 pod względem wartości pośród wtórnych ofert, które miały miejsce w br. w Polsce wśród spółek prywatnych (tj. bez udziału Skarbu Państwa). Pozyskanie nowych środków pozwoli na konsekwentną realizację naszej strategii, przyspieszenie rozwoju oraz umacnianie pozycji na rynkach, na których jesteśmy już obecni.”

MLP Group zakończyło w dniu 1 grudnia 2022 r. proces przyspieszonego budowania księgi popytu (book-building) na akcje serii F. W wyniku dużego zainteresowania ze strony inwestorów, opcja upsize została w całości wykonana i zadeklarowano objęcie wszystkich 2.621.343 akcji. Na podstawie informacji o popycie ustalona została cena emisyjna akcji serii F na poziomie 70 zł za akcję, co oznacza całkowitą wartość oferty w wysokości 183,5 mln zł. 

Zgodnie z ustalonym harmonogramem subskrypcja potrwa od 2 do 8 grudnia br., kiedy nastąpi ostateczny przydział. Spółka oczekuje, że prawa do akcji będą wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie do 15 grudnia br., natomiast rejestracja w sądzie emitowanych akcji – do końca bieżącego roku. 

Pozyskane środki MLP Group zamierza przeznaczyć na finansowanie rozbudowy banku ziemi na obsługiwanych rynkach. 

Po zakończeniu emisji kapitał zakładowy będzie się dzielił na 23.994.982 akcji. Większościowy akcjonariusz ILDC (Israel Land Development Company Ltd.) w ramach oferty zadeklarował objęcie 1.082.710 akcji. Tym samym utrzyma posiadany bezpośrednio i pośrednio udział w Spółce (economic interest) na dotychczasowym poziomie 41,3037%. Spółka oraz ILDC złożyły jednocześnie zobowiązanie, z zachowaniem standardowych wyłączeń, że nie będą, między innymi, sprzedawać akcji serii F ani wychodzić na rynek z nową ofertą akcji w okresie, odpowiednio, 180 dni od dnia ustalenia ceny emisyjnej (lock-up) w przypadku Spółki oraz w okresie od dnia rozpoczęcia procesu bookbuilding oraz do dnia przypadającego 180 dni po pierwszym dniu notowań praw do Akcji Serii F na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w przypadku ILDC.

Rolę globalnego koordynatora oferty pełni Erste Securities Polska. 

Omnie Katarzyna Maciak