MLP Group mocno poprawiło wyniki w I półroczu br.

MLP Group mocno poprawiło wyniki w I półroczu br.
Możliwość komentowania MLP Group mocno poprawiło wyniki w I półroczu br. została wyłączona, 26/08/2021, przez␣, w␣Headline, Uncategorized

MLP Group opublikowało skonsolidowane wyniki finansowe za I półrocze 2021 r. W tym okresie Grupa osiągnęła przychody w wysokości 97,6 mln zł (+16% r./r.). Zysk netto wyniósł 166,5 mln zł, co oznacza poprawę o 38% w ujęciu r./r. Z kolei wartość kapitałów własnych (aktywów netto) wzrosła przez pierwszych sześć miesięcy roku o 24% do poziomu 1,5 mld zł, a wartość nieruchomości inwestycyjnych brutto zwiększyła się o 16% do 2,7 mld zł. 

Obraz zawierający osoba, wewnątrz

Opis wygenerowany automatycznie

Monika Dobosz, Dyrektor finansowa w MLP Group

MLP Group kontynuuje dynamiczny rozwój na wszystkich obsługiwanych rynkach. Strategicznym celem pozostaje rozwój w Polsce oraz na rynku niemieckim, austriackim oraz rumuńskim.  MLP Group oferuje powierzchnie magazynowe w formacie magazynów big box oraz obiektów typu City Logistics. Pierwszym projektem z zakresu logistyki miejskiej jest MLP Business Park Berlin i MLP Business Park Poznań. Koncept City Logistics będzie rozwijany również w innych lokalizacjach, m.in. w MLP Łódź i MLP Wrocław West.

– Rynek magazynowy jest rozpędzony i bardzo dobrze sobie radzi w obecnych warunkach gospodarczych. Popyt, po chwilowemu wstrzymaniu w okresie pandemii, na nowo się odrodził i jest obecnie bardzo silny. Na rynku mamy rekordową wielkość powierzchni w budowie. Motorem napędowym najmu powierzchni magazynowych pozostaje sektor e-commerce, logistyki oraz lekkiej produkcji. Dodatkowo na generowany popyt wpływ mają również klienci przenoszących produkcję z krajów azjatyckich do Europy w celu skrócenia łańcucha dostaw. Pierwsza połowa roku była także dla nas bardzo udanym okresem. Znacznie poprawiliśmy wyniki finansowe na wszystkich poziomach rachunku wyników. Dzięki inwestycjom w rozbudowę parków oraz zwiększeniu banku ziemi mocno wzrosła również wartość posiadanych aktywów. W kolejnych latach spodziewamy się dalszego długofalowego i stabilnego rozwoju rynku magazynowego. Widzimy też rosnące zapotrzebowanie na powierzchnie ad hoc. Dlatego poza inwestycjami popartymi umowami pre let chcemy więcej budować także na zasadach spekulacyjnych – powiedziała Monika Dobosz, Dyrektor finansowa w  MLP Group S.A.

Grupa Kapitałowa MLP Group cały czas utrzymuje bardzo dobrą kondycję finansową. W pierwszym półroczu br. zwiększyła o 24% wartość aktywów netto (NAV) do poziomu 1,5 mld zł. Wartość nieruchomości inwestycyjnych wzrosła z kolei o 16% do 2,7 mld zł. Przez pierwsze sześć miesięcy roku Grupa osiągnęła 97,6 mln zł skonsolidowanych przychodów, co oznacza wzrost w ujęciu r./r. o 16%. Wypracowała jednocześnie 205,5 mln zł zysku na działalności operacyjnej oraz 166,5 mln zł zysku netto. W analogicznym okresie poprzedniego roku było to odpowiednio: 194,7 mln zł oraz 121,1 mln zł. 

W pierwszej połowie 2021 roku Grupa realizowała projekty o łącznej powierzchni blisko 200 tys. m2. Z tego zakończone zostały w tym okresie inwestycje o łącznej powierzchni ok 50 tys. m2 głównie w parkach: MLP Pruszków II, MLP Poznań i MLP Business Park Berlin I. Na koniec czerwca br. MLP Group oferowało 736,3 tys. m2 gotowej powierzchni najmu. Jednocześnie w trakcie budowy i przygotowaniu pozostawało 142 tys. m2. Docelowa powierzchnia posiadanych parków wynosi 1,38 mln m2. Dodatkowo MLP Group posiada rozbudowany bank ziemi, którego łączna wielkość na wszystkich rynkach działalności wynosi 109,4 ha. Grupa posiada również szereg umów rezerwacyjnych na zakup nowych gruntów pod planowane parki logistyczne w Polsce, Niemczech i Austrii.

– Rozbudowany bank ziemi i szereg umów rezerwacyjnych zapewniają nam możliwość stabilnego rozwoju działalności w kolejnych latach na wszystkich obsługiwanych rynkach. Poza umacnianiem pozycji w Polsce konsekwentnie prowadzimy ekspansję w Niemczech i Austrii. Zakończyliśmy właśnie budowę parku magazynowego w Berlinie. Z kolei w Unna jesteśmy w trakcie budowy nowego obiektu magazynowego o powierzchni 56 tys. m2, która zakończy się w pierwszym półroczu 2022 roku. W trakcie realizacji są także projekty w Niederrhein i w Wiedniu. Kolejne inwestycje planujemy w Kolonii, Frankfurcie nad Menem, Lipsku oraz Gelsenkirchen. Wszystkie nasze nowe projekty realizujemy z uwzględnieniem rozwiązań chroniących środowisko. Nie zapominamy też o naszych starszych obiektach i systematycznie je modernizujemy dostosowując do najwyższych standardów. Chcemy, aby każdy z nich posiadał certyfikat BREEAM na poziomie co najmniej Good – dodała Monika Dobosz.

Zgodnie ze strategią „build & hold” MLP Group po zakończeniu budowy parków logistycznych utrzymuje je w swoim portfelu i samodzielnie nimi zarządza. Wszystkie projekty realizowane przez Grupę wyróżnia również bardzo atrakcyjna lokalizacja parków logistycznych, stosowanie rozwiązania typu built-to-suit oraz wsparcie najemcy w trakcie trwania umowy najmu.

***

MLP GROUP S.A. – najważniejsze informacje

MLP Group jest wiodącym deweloperem, właścicielem i zarządcą wysokiej jakości parków logistycznych i przemysłowych oraz parków biznesowych przeznaczonych dla lekkiej produkcji przemysłowej, działającym na rynku polskim, niemieckim, austriackim i rumuńskim. Firma jest właścicielem i zarządcą portfela nieruchomości, o łącznej powierzchni najmu w obiektach gotowych lub posiadających pozwolenia na budowę wynoszącej ok. 1,4 mln m2. Wartość aktywów netto firmy wynosi 1,5 mld zł (na koniec czerwca 2021 roku). Od 2013 roku MLP Group jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (ISIN: PLMLPGR00017).

Spółka posiada biura w Warszawie, Monachium, Wiedniu i oferuje dostosowane do indywidualnych potrzeb, dedykowane rozwiązania w zakresie nieruchomości dla klientów i najemców z różnych branż, w tym logistycznej, handlu detalicznego, e-commerce, produkcyjnej i motoryzacyjnej.

Omnie Katarzyna Maciak