Koszty zatrudnienia barierą dla budownictwa

Koszty zatrudnienia barierą dla budownictwa
Możliwość komentowania Koszty zatrudnienia barierą dla budownictwa została wyłączona, 23/05/2011, przez␣, w␣raporty

W maju nieco poprawił się klimat koniunktury w polskim budownictwie. O 3 pkt proc. więcej przedsiębiorstw wskazywało na poprawę koniunktury niż jej pogorszenie. To o 2 pkt proc. więcej niż miesiąc wcześniej. 21% firm, czyli tyle samo co w kwietniu sygnalizowało poprawę koniunktury, a 18% jej pogorszenie. Lepiej był oceniany portfel zamówień, natomiast nieznacznie ograniczano bieżącą produkcję. W obu przypadkach korzystne są rokowania na przyszłość. W dalszym ciągu to duże przedsiębiorstwa oceniają koniunkturę najlepiej, a mniejsze wyrażają ostrożniejsze oceny. Jako najważniejsze bariery do działania wymieniane były koszty zatrudnienia (wskazało na nie aż 57% badanych), oraz konkurencja na rynku (55%). W ciągu roku najbardziej natomiast zwiększyło się znaczenie bariery wynikającej z cen materiałów (z 26% do 36%), a w największym stopniu obniżyło się znaczenie bariery związanej z niedostatecznym popytem (z 46% do 39%). Z 71% do 74% zwiększyło się wykorzystanie mocy produkcyjnych.

 

Tagi:␣
front

Omnie Bartosz Turek

Kierownik działu analiz Lion’s Bank. Ukończył studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości na Politechnice Warszawskiej. Analityk rynku nieruchomości w Lion's House Sp. z o.o. i w Idea Bank SA oddział Lion’s Bank w Warszawie. Specjalizuje się w tematyce prawnej i administracyjnej dotyczącej rynku mieszkaniowego, posiada bogatą wiedzę na temat czynników determinujących wartość nieruchomości.