innogy Polska przedstawia trendy kształtujące rynek nieruchomości

innogy Polska przedstawia trendy kształtujące rynek nieruchomości
Możliwość komentowania innogy Polska przedstawia trendy kształtujące rynek nieruchomości została wyłączona, 17/09/2018, przez␣, w␣Augustów, Białystok, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, nieruchomości, Olsztyn, Poznań, raporty, Sopot, Szczecin, Toruń, Tychy, Warszawa, Wrocław
  • innogy Polska we współpracy ze SpotData przygotowała raport „Stan rozgrzania. Rynek nieruchomości na tle trendów gospodarczych w Polsce” na temat obecnego stanu i perspektyw dla rynku nieruchomości komercyjnych w odniesieniu do trendów gospodarczych
  • Na rynku nieruchomości komercyjnych zaobserwować można cztery megatrendy: konwergencję produktywności i konsumpcji między Polską a Niemcami, rozwój globalnych łańcuchów produkcji, transformację firm w Polsce oraz zmiany preferencji i technologii
  • W obliczu stale zmieniającego się rynku, innogy Polska oferuje nowoczesne usługi energetyczne i okołoenergetyczne dla klientów biznesowych, które dostosowane są do ich potrzeb i specyfiki działalności

Eksperci innogy Polska we współpracy z analitykami SpotData opracowali raport dotyczący trendów na rynku nieruchomości. W segmencie komercyjnym jest to jeden z najszybciej rosnących obszarów polskiej gospodarki. W ciągu ostatniej dekady, zasoby nieruchomości w segmentach komercyjnych wzrosły o 80-150%. Ubiegły rok był rekordowy zarówno pod względem oddanej do użytku powierzchni nieruchomości komercyjnych, jak i liczby wydanych pozwoleń na budowę mieszkań. Atrakcyjność polskiego rynku nieruchomości dodatkowo wzmacnia fakt, że polska gospodarka łączy w sobie cechy rynku rozwiniętego i rynku wschodzącego, oferując relatywnie wysoką stabilność i relatywnie szybki wzrost.

W segmencie nieruchomości komercyjnych wyróżnić możemy 4 megatrendy, które determinują jego dynamiczny rozwój. Najważniejszym z nich jest – dostrzegalny szczególnie w ostatnich latach – awans Polski w globalnym łańcuchu produkcji, który sprawił, że polskie przedsiębiorstwa odpowiadają za produkcję coraz bardziej zaawansowanych dóbr i usług. Nie bez znaczenia jest postępująca konwergencja, dzięki której Polska redukowała lukę w produktywności w relacji do Niemiec w tempie 1 pkt. proc. rocznie. Istotna jest także transformacja firm, których coraz bardziej złożona struktura organizacyjna wiąże się z koniecznością wprowadzenia optymalizacji związanych z najmem powierzchni komercyjnych. Ważne pozostają również zmiany preferencji i technologii zachodzące w polskim społeczeństwie, które doprowadziły nie tylko do wzrostu popytu, ale i zmiany jego charakteru. W obliczu zachodzących zmian, warunkiem koniecznym dla sektora nieruchomości do dalszego rozwoju i zdobywaniu przewag konkurencyjnych jest gotowość wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w oparciu o zmieniające się trendy i oczekiwania ze strony rynku.

innogy Polska od lat oferuje zarówno klientom biznesowym, jak i indywidualnym, produkty energetyczne i okołoenergetyczne, które pozwalają zarządcom obiektów oferować wysokie standardy i atrakcyjność, a także wyróżniać się na tle konkurencji przy zachowaniu rozsądnej oferty cenowej. Wśród nowoczesnych rozwiązań dedykowanych dla rynku nieruchomości innogy oferuje stacje ładowania samochodów elektrycznych, zarówno w postaci wolnostojących słupków ładowania, jak i stacji naściennych, do których wystarczą trójfazowe podłączenia. Dodatkowo, firma udostępnia rozwiązania mające na celu poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw i komfort użytkowników.

Jednym z nich jest autorski system monitorowania zużycia mediów o nazwie bit.B, który pozwala zidentyfikować najbardziej energochłonne urządzenia, co w konsekwencji z jednej strony niesie możliwość ograniczenia kosztów, a z drugiej stwarza okazję do optymalizacji procesów.  Eksperci innogy opracowali również system pozwalający na efektywne wykorzystanie urządzeń zainstalowanych w budynkach, które mają za zadanie zapewnienie odpowiedniego komfortu osób w nich przybywających, takich jak: ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja. System ten pozwala na dopasowanie wartości zdalnych i czasu pracy instalacji do rzeczywistych wymagań użytkowników.

– Analiza potrzeb naszych Klientów i znajomość specyfiki różnych branż, jest dla nas istotnym elementem działalności, który pozwala nam na tworzenie oferty produktów i usług odpowiadających oczekiwaniom dynamicznie zmieniającego się rynku. Zależy nam, żeby w oczach naszych Klientów być wiarygodnym partnerem, dlatego nasze rozwiązania zawsze tworzone są w oparciu o najnowsze trendy oraz dostępne innowacje przyjazne środowisku– mówi Małgorzata Eull, Dyrektor Pionu Klienci Biznesowi w innogy Polska.

Pełna wersja raportu dostępna jest pod linkiem: https://www.innogy.pl/raport-dla-deweloperow.

Omnie Justyna Krasnodebska

Jestem studentką Politechniki Warszawskiej. Współpracuje z szybko.pl od lutego 2018 roku.