Ile mieszkań sprzedali deweloperzy w pierwszej połowie roku

Możliwość komentowania Ile mieszkań sprzedali deweloperzy w pierwszej połowie roku została wyłączona, 03/08/2023, przez␣, w␣Uncategorized

Jakie wyniki sprzedaży osiągnęły firmy budujące mieszkania w pierwszym półroczu 2023 roku? Jak wielkość tegorocznej sprzedaży ma się do rezultatu odnotowanego w pierwszej połowie zeszłego roku? Jakie czynniki w największym stopniu determinują obecny poziom popytu i podbijają sprzedaż? Sondę przygotował serwis nieruchomości dompress.pl.

Tomasz Kaleta, dyrektor Departamentu Sprzedaży, Develia S.A.

W pierwszym półroczu 2023 roku sprzedaliśmy 1184 mieszkania wobec 964, które trafiły do nabywców w tym samym okresie ubiegłego roku, co oznacza wzrost o 23 proc. Ten rezultat udało nam się uzyskać dzięki utrzymaniu szerokiej, zróżnicowanej oferty dla wszystkich grup nabywców w miastach, w których prowadzimy nasze inwestycje. Jeśli chodzi o czynniki podbijające sprzedaż lokali, wskazałbym przede wszystkim nawis nieskonsumowanego popytu, będący efektem spowolnienia rynkowego w 2022 roku. Dzięki poluzowaniu zapisów rekomendacji S i większej dostępności kredytów hipotecznych wielu nabywców może powrócić do planów zakupowych. Wzrost liczby transakcji w firmach deweloperskich jest także pochodną dużego zainteresowania programem Bezpieczny Kredyt 2 proc.

Boaz Haim, prezes zarządu Ronson Development

W pierwszych dwóch kwartałach 2023 roku sprzedaliśmy łącznie 494 jednostki, co jest wynikiem o 12 proc. lepszym od tego, jaki zanotowaliśmy w całym ubiegłym roku. Gdy porównamy pierwsze półrocze 2023 do analogicznego okresu w roku 2022, widzimy wzrost o 131 proc., co tylko potwierdza, że mamy obecnie do czynienia z bardzo mocnym odbiciem rynkowym. Tylko w drugim

kwartale br. sprzedaliśmy 271 lokali i przekazaliśmy 341 mieszkań. Z całą pewnością stronę popytową ożywił program Bezpieczny Kredyt 2 proc., który w pierwszym półroczu br. w naszych biurach sprzedaży odpowiadał za około 40-50 proc. zgłaszanego popytu.

Angelika Kliś, członek zarządu Atal S.A.

W pierwszym półroczu 2023 zakontraktowaliśmy 1142 mieszkania. W drugim kwartale br. było to 740 mieszkań. W Q2 2022 kontraktacja wyniosła 582 lokale.

Zgodnie z naszymi przewidywaniami w drugim kwartale br. kontraktacja wyraźnie wzrosła, m.in. ze względu na łagodniejszą politykę banków w kontekście hipotek, nasz autorski program Czas na mieszkanie oraz nowy rządowy program – Bezpieczny Kredyt 2 proc. Programy te mocno ożywiły ruch w naszych biurach sprzedaży mieszkań. 

Cezary Grabowski, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Bouygues Immobilier Polska

Pierwsze półrocze br. to okres bardzo satysfakcjonujący dla nas pod względem sprzedażowym. Przez sześć miesięcy tego roku sprzedaliśmy więcej mieszkań niż przez cały rok 2022. Wpływ na ten fakt miała kumulacja kilku czynników. Przede wszystkim dużą rolę odegrało tu poluzowanie polityki kredytowej i zatrzymanie podwyżek stóp procentowych. To sprawiło, że klienci wspierający się kredytem przy zakupie mieszkań ponownie stali się aktywni. Dodatkowym impulsem było także uruchomienie programu Bezpieczny Kredyt 2 proc., dzięki któremu osoby zainteresowane kupnem mieszkania znów pojawiły się na rynku w poszukiwaniu lokali odpowiadających kryteriom cenowym do 700 tys. zł i 800 tys. zł.

Zauważyliśmy to zwłaszcza w Poznaniu na osiedlu Lune de Malta i w Warszawie w inwestycji Nova Talarowa, gdzie mamy najwięcej mieszkań w tym przedziale cenowym. Warto też podkreślić, że wysoki poziom sprzedaży naszych mieszkań w pierwszym półroczu br. to także wynik strategii, która zakłada stałe monitorowanie rynku i projektowanie takich osiedli, na których chcą mieszkać Polacy. Nasze inwestycje są położone w doskonale skomunikowanych rejonach miast i w pobliżu terenów zielonych. Inwestujemy w wysoki standard budynków i terenów przyległych do nich, a także skupiamy się na mieszkaniach kompaktowych, które są zdecydowanie najpopularniejsze wśród klientów.

Zuzanna Należyta, dyrektor ds. handlowych w Eco Classic

W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku sprzedaż wzrosła o 32 proc. Czynnikami decydującymi o powrocie chętnych na zakup lokali była zmiana rekomendacji KNF, łagodząca sposób obliczania zdolności kredytowej, zapowiedź wprowadzenia programu bezpieczny kredyt 2 proc. oraz fakt że spodziewane po wybuchu konfliktu w Ukrainie obniżki cen nie miały miejsca.

Zmiany dotyczące kredytów uruchomiły nabywców korzystających ze wsparcia bankowego, natomiast zwiększenie popytu wśród tych klientów, przekonało do powrotu na rynek nabywców inwestycyjnych oraz klientów, którzy wstrzymali decyzje o zakupie na własne potrzeby.

Małgorzata Ostrowska, dyrektorka Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction

W pierwszym półroczu br. osiągnęliśmy wyniki lepsze od planowanych. Jednocześnie odnotowaliśmy poprawę statystyk sprzedaży w porównaniu do analogicznego okresu roku 2022. Naszą sprzedaż napędzają obecnie głównie nieruchomości inwestycyjne, jak Pileckiego 59 w Warszawie, która wygenerowała 25 proc. ogólnej sprzedaży w pierwszym półroczu. Dużym zainteresowaniem cieszyło się także osiedle Stacja Centrum”w Pruszkowie, w którym mieszkania równie chętnie były kupowane inwestycyjnie, jak dla zaspokojenia własnych potrzeb. Dziś w tym osiedlu obserwujemy już przewagę klientów kupujących pierwsze mieszkanie, korzystających z kredytu 2 proc.

Na poziom popytu w drugim półroczu wpłynie właśnie program bezpiecznego kredytu, który naszym zdaniem przełoży się na większe zainteresowanie zakupem mieszkań, szczególnie przez osoby, które zwlekały z decyzją zakupową do czasu ustabilizowania się sytuacji gospodarczej i wprowadzenia atrakcyjnej oferty kredytowania, głównie z powodu braku zdolności kredytowej przed wprowadzeniem tego finansowania. Aktualnie zdolność kredytowa tych klientów wzrosła o około 40 proc.

Piotr Ludwiński, dyrektor ds. Sprzedaży i Obsługi Klientów w Archicom

Z całą pewnością aktualnie na rynku ma miejsce uwolnienie popytu na nieruchomości. W pierwszym półroczu 2023 roku sprzedaliśmy 568 mieszkań, odnotowując wzrost o blisko 7 proc. względem analogicznego okresu rok wcześniej. Wyniki sprzedażowe rosną również w ujęciu kwartalnym, począwszy od trzeciego kwartału 2022 roku, co potwierdza, że trend się utrzymuje.

Obserwujemy dziś również stopniowo malejącą podaż, która jest efektem m.in. ograniczonego tempa wprowadzania nowych inwestycji w drugim półroczu 2022 roku, ale także większego zainteresowania zakupem nieruchomości, na które na kilku płaszczyznach wpłynął m.in. program rządowy Pierwsze Mieszkanie. Osoby kwalifikujące się do przyznania kredytu na preferencyjnych warunkach chętnie korzystają z tego rodzaju finansowania, a pozostali nabywcy zdecydowanie przyspieszają decyzje zakupowe z uwagi na topniejące zasoby dostępnych na rynku mieszkań. Oczywiście aktywni są również inwestorzy. Nic nie wskazuje na to, aby stopy procentowe miały wzrosnąć. Nastąpiło także uwolnienie części gotówki z ubiegłorocznych obligacji, wobec czego to optymalny czas na dywersyfikację portfela inwestycyjnego, m.in. poprzez zakup nieruchomości.

Bartosz Kuźniar, prezes zarządu Lokum Deweloper

W pierwszej połowie br. zakontraktowaliśmy 362 mieszkania, był to wynik lepszy o ponad 100 proc. od sprzedaży zarejestrowanej w pierwszym półroczu 2022 roku. W samym drugim kwartale br. podpisaliśmy 206 umów przedwstępnych i deweloperskich, czyli o ponad 30 proc. więcej niż, zarówno w pierwszym kwartale br., jak i czwartym kwartale 2022 roku. Z kwartału na kwartał notujemy wzrost sprzedaży. Nasze wyniki odzwierciedlają obecną sytuację na rynku nieruchomości. Z miesiąca na miesiąc przybywa chętnych na zakup mieszkania. Po trudnym 2022 roku sytuacja naszych klientów się zmienia. W największym stopniu przyczyniły się do tego złagodzenie rekomendacji S dotyczącej kryteriów badania zdolności kredytowej oraz wstrzymanie podnoszenia stóp procentowych, co przełożyło się na zdecydowanie większą dostępność kredytów hipotecznych.

Dodatkowo wyhamowanie wzrostu wskaźnika inflacji oraz zapowiedź i wprowadzenie programu Bezpieczny Kredyt 2 proc. sprzyjają decyzjom o realizacji odroczonych planów zakupowych. Rządowa dopłata do kredytów wzbudziła spore zainteresowanie wśród nabywających swoje pierwsze lokum. Zmobilizowała też tych, którzy nie będą mogli skorzystać z dopłat, ale chcą nabyć mieszkanie zanim na rynek wkroczą beneficjenci programu, aby móc zabezpieczyć się przed uszczuploną ofertą i znacznym wzrostem cen. Wraca też przekonanie o tym, że inwestowanie w nieruchomości to pewna i bezpieczna lokata kapitału. W naszej ocenie w tym roku ten trend powinien się utrzymać.

Joanna Chojecka, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu na Warszawę i Wrocław w Grupie Robyg

W pierwszym półroczu 2023 roku Grupa TAG Immobilien sprzedała na polskim rynku 1816 mieszkań, rozpoznała w przychodach ponad 860 lokali oraz podpisała ponad 1520 umów najmu lokali. W tym okresie podpisaliśmy w Warszawie, Trójmieście, Poznaniu i Wrocławiu 1670 umów rezerwacyjnych oraz 1480 umów deweloperskich i przedwstępnych, firma Robyg rozpoznała także w przychodach ponad 720 lokali.

Vantage w H1 2023 sprzedał 146 lokali oraz rozpoznał w przychodach około 140 lokali. Na koniec czerwca 2023 roku w wynajmie posiadał ponad 2020 lokale, a łącznie w ofercie najmu ponad 2280 lokali.

W maju 2023 Robyg podpisał umowę joint venture z funduszem zarządzanym przez Centerbridge Partners, LP w celu inwestowania w portfolio nieruchomości mieszkaniowych. Centerbridge był jednym z inwestorów w Bricks Acquisitions Limited, który jest poprzednim akcjonariuszem Robyg. Joint venture będzie realizować projekty deweloperskie w ramach obecnych inwestycji Robyg, a także inwestować w nowe nieruchomości nabywane od innych podmiotów. Wstępne inwestycje obejmą nieruchomości o kubaturze ponad 100.000 mkw. PUM w Trójmieście i Warszawie. Strony planują zwiększenie tej powierzchni do 200.000 mkw. PUM, a docelowa wartość inwestycji wyniesie minimum 100 mln USD.

DOMPRESS

Tagi:␣
dompress

Omnie PRESTIGE PR