Przebudowa Portu w Szczecinie coraz bliżej ukończenia

Przebudowa Portu w Szczecinie coraz bliżej ukończenia
Możliwość komentowania Przebudowa Portu w Szczecinie coraz bliżej ukończenia została wyłączona, 27/03/2023, przez␣, w␣Uncategorized

Inwestycja mająca na celu poprawę dostępu do portu w Szczecinie w rejonie basenu Kaszubskiego osiągnęła już blisko 75% realizacji. Część kluczowych robót jest już praktycznie wykonanych. Zakończenie wszystkich prac planowane jest na trzeci kwartał 2024 r. W ramach usług generalnego wykonawstwa w projekt zaangażowana jest Korporacja Budowlana DORACO. 

Obraz zawierający tekst, na wolnym powietrzu, natura, wybrzeże

Opis wygenerowany automatycznie

Inwestycja obejmująca „poprawę dostępu do Portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego” jest jednym z flagowych projektów realizowanych przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście w porcie Szczecin. Jego celem jest zwiększenie możliwości portu do obsługi przeładunków drobnicowych i masowych. Założeniem projektu jest także podniesienie konkurencyjności portu w Szczecinie poprzez zwiększenie dostępu dla morskich statków handlowych o większym tonażu niż obecnie. Zakończenie inwestycji prowadzonej już od ponad dwóch lat, planowane jest w trzecim kwartale 2024 r. 

Część prac realizowanych przez Korporację Budowlaną DORACO jest już na ukończeniu. Najbardziej zaawansowane są roboty na nabrzeżach Dąbrowieckim oraz Gliwickim-Uskok gdzie wykonano niemal 100% zaplanowanych zadań. Rozbudowa nabrzeża Chorzowskiego-Uskok została wykonana w 65%, nabrzeża Chorzowskiego w 55%, a nabrzeża Katowickiego w 36%. Łączna ich długość przekracza 1 km, a głębokość techniczna wynosi od 10,5 do 12,5 metra. 

Całkowicie zamknięty został również Basen Notecki i obecnie trwają prace zasypowe niecki Basenu z przeznaczeniem pod place składowe na terenie portowym. Zaawansowanie prac w tym przypadku jest na poziomie 85%. Niemal w całości zakończono także roboty związane z umacnianiem brzegów wysp Ostrów Mieleński i Mieleńska Łąka.

„Ciąg nabrzeży jest realizowany w miejscu istniejących i funkcjonujących nabrzeży. W trakcie robót rozbiórkowych mierzyliśmy się z dużą ilością niezinwentaryzowanych i nieujętych w dokumentacji projektowej przeszkód podziemnych w postaci pali, konstrukcji stalowych i żelbetowych. Napotkaliśmy też bardzo dużą nieregularną przeszkodę betonową zalegającą do – 9 m pod poziomem terenu, będącą pozostałością po iniekcjach naprawczych nabrzeża. Warto podkreślić, że prace są prowadzone na wyłączonych odcinkach nabrzeży przy stałej eksploatacji pozostałej części portu” – podkreślił Andrzej Kędzior, Dyrektor Oddziału Szczecin, Korporacja Budowlana DORACO.

Korporacja Budowlana DORACO po precyzyjnym przeskanowaniu dna wykryła, a następnie wydobyła ponad 13 tysięcy obiektów w tym 1800 niebezpiecznych przedmiotów pochodzenia wojskowego. Prace prowadzone były we współpracy z jednostkami saperskimi Wojska Polskiego i Marynarki Wojennej. Największym obiektem wydobytym i zutylizowanym przez Marynarkę była amerykańska bomba lotnicza pochodząca z okresu bombardowań prowadzonych przez aliantów pod koniec II Wojny Światowej. Waga bomby wynosiła 500 funtów.

Omnie Katarzyna Maciak