Prezydenci Trójmiasta zadeklarowali budowę wspólnej metropolii

Prezydenci Trójmiasta zadeklarowali budowę wspólnej metropolii
Możliwość komentowania Prezydenci Trójmiasta zadeklarowali budowę wspólnej metropolii została wyłączona, 24/02/2015, przez␣, w␣Gdańsk, Gdynia, Headline, publiczne, Sopot

Deklarację o budowie wspólnej metropolii podpisali prezydenci Gdańska, Sopotu i Gdyni. Zapowiedzieli powołanie Stowarzyszenia Gdańsk, Gdynia, Sopot – Trójmiasto, którego celem mają być skuteczne działania dla dobra mieszkańców Pomorza.

W obszarze aglomeracji trójmiejskiej od ponad trzech lat funkcjonują Gdański Obszar Metropolitalny (GOM) oraz Metropolitalne Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów NORDA (skupia przedstawicieli 20 samorządów).

Wszystkie zaś samorządy z aglomeracji skupia związek utworzony rok temu dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w woj. pomorskim w latach 2014-2020.

Prezydenci miast zadeklarowali chęć przekształcenia Stowarzyszenia GOM i Forum NORDA we wspólne Stowarzyszenie Gdańsk, Gdynia, Sopot – Trójmiasto.

Jesienią 2015 roku ma być gotowa strategia rozwoju metropolii trójmiejskiej do 2030 r. Dokument ma m.in. wskazać optymalną ścieżkę rozwoju metropolii, której efektem będzie wzrost liczby mieszkańców i miejsc pracy, integracja pod względem transportowym czy zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. Dokument ma objąć 69 samorządów (w tym Gdańsk, Gdynię i Sopot) zajmujących obszar zamieszkiwany przez ponad 1,5 mln osób, czyli ponad 70 proc. mieszkańców Pomorskiego.

Źródło: www.propertynews.pl

Omnie Karolina Skrzeczyńska

Studentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz absolwentka historii. Współpracuje z Szybko.pl od grudnia 2014 roku. Interesuje się zabytkami nieruchomymi oraz planowaniem przestrzennym.