Obiekty kubaturowe stabilizują rozwój budownictwa w polskich regionach

Obiekty kubaturowe stabilizują rozwój budownictwa w polskich regionach
Możliwość komentowania Obiekty kubaturowe stabilizują rozwój budownictwa w polskich regionach została wyłączona, 20/12/2012, przez␣, w␣budowlane, grunty, inwestycje, Uncategorized

Liczba planowanych inwestycji budowlanych wyhamowuje w większości polskich regionów, na co kluczowy wpływ ma mniejsza liczba obiektów drogowych. Województwa o najwyższym średnim przyroście planowanych inwestycji to mazowieckie i pomorskie. Najgorzej prezentuje się sytuacja w województwach łódzkim, zachodniopomorskim i warmińsko-mazurskim.

Według najnowszego raportu firmy badawczej PMR zatytułowanego „Sektor budowlany w Polsce 2013 – Analiza regionalna. Prognozy rozwoju na lata 2013-2015”, łączny wolumen planowanych inwestycji w polskich regionach na 2013 r. wyraźnie wyhamował. Jednakże nawet w okresie spowolnienia we wszystkich województwach realizowanych będzie wiele interesujących przedsięwzięć stwarzających możliwość zarobku dla wszystkich uczestników procesu budowlanego.

Dane o pozwoleniach budowlanych za I poł. 2012 r. pokazują, że za największe spowolnienie inwestycyjne w 2013 r. odpowiadać będzie segment budownictwa drogowego, który w skali kraju odnotował 37% spadek liczby planowanych obiektów drogowych. W niektórych regionach redukcja liczby obiektów przekroczyła 50%. Natomiast wzrosty liczby planowanych obiektów drogowych odnotowano w woj. mazowieckim, śląskim, pomorskim i opolskim. Czynnikiem, który wzmocni w 2013 r. sektor budownictwa drogowego będą natomiast inwestycje wstępnie planowane na Euro 2012, których realizacja albo się opóźnia albo czeka na wybór nowego wykonawcy. Dotyczy to zwłaszcza odcinków autostrad A1 i A4.

Mniej dotkliwe spowolnienie inwestycji odnotowano w budownictwie niemieszkaniowym, gdzie w skali kraju odnotowano jedynie 5% spadek metrażu planowanych inwestycji. Największy przyrost wystąpił w woj. kujawsko-pomorskim (32%) oraz wielkopolskim (9%). Największa redukcja dotknęła natomiast regiony warmińsko-mazurski, opolski i małopolski.

Natomiast w dalszym ciągu dość stabilnie prezentował się segment budownictwa mieszkaniowego, który w I półroczu odnotował symboliczny wzrost, choć już w kolejnych miesiącach miały miejsce pierwsze spadki liczby planowanych mieszkań. Najlepiej prezentuje się sytuacja w woj. podlaskim i opolskim, czyli na rynkach mniej uzależnionych od segmentu deweloperskiego, a bardziej od inwestorów indywidualnych.

 

 Na nadchodzące spowolnienie inwestycyjne w polskich regionach wskazuje także malejąca liczebność średnich i dużych firm budowlanych. Największy liczebny spadek przedsiębiorstw (o ponad 1,1 tys.) nastąpił w grupie firm zatrudniających od 10 do 49 pracowników. Łączny spadek dla firm budowlanych zatrudniających powyżej dziewięciu pracowników wyniósł niemal 7%. W ciągu pierwszego półrocza najdotkliwsze spadki dotknęły regiony lubelski i warmińsko-mazurski (spadki o 11,3%), a także kujawsko-pomorski (-10,2%), podkarpacki (-9,2%) i opolski (-9%). Najmniejszy spadek liczby znaczących firm budowlanych miał miejsce w woj. mazowieckim (-2,5%), lubuskim (-3,7%) i zachodniopomorskim (-4,4%).

 

Co ciekawe, konkurencja na regionalnych rynkach budowlanych idzie w parze z gęstością zaludnienia województw. Porównanie liczebności firm budowlanych zatrudniających powyżej 9 pracowników z wartością zrealizowanej przez nich produkcji budowlanej pokazuje, że największa wartość produkcji budowlanej na jedną firmę przypada w woj. podkarpackim (blisko 8,7 mln zł) i podlaskim (7,3 mln zł). Natomiast z uwagi na stosunkowo wysoką liczebność firm budowlanych, najmniejsze wartości zrealizowanych robót przypadające na jedną firmę występują w woj. śląskim i opolskim – odpowiednio 3,8 mln zł i 4,4 mln zł.

 

Zaprezentowana w raporcie firmy PMR analiza regionalna pokazuje, że poszczególne regiony są względem siebie bardzo zróżnicowane jeśli chodzi o kluczowe segmenty budownictwa wpływające na rynek. W 2011 r. najwyższy udział budownictwa inżynieryjnego w produkcji budowlanej zarejestrowano w woj. kujawsko-pomorskim (65%) i warmińsko-mazurskim (63%). Segment niemieszkaniowy za największą część rynku odpowiada natomiast w woj. świętokrzyskim (36%), śląskim (35%) i podkarpackim (33%). Z kolei budownictwo mieszkaniowe generuje największy odsetek produkcji budowlanej w woj. podlaskim (20%) i pomorskim (19%). W 2011 r. proporcje dla całego kraju wynosiły odpowiednio 58%/29%/13%.

Niniejsza informacja została przygotowana na podstawie danych zawartych w najnowszym raporcie firmy PMR pt. „Sektor budowlany w Polsce 2013 − Analiza regionalna. Prognozy rozwoju na lata 2013-2015”.

 

Zapraszamy do kontaktu z autorem raportu:

Bartłomiej Sosna, Główny analityk rynku budowlanego PMR

tel.: +48 12 618 90 55

e-mail: [email protected]

Omnie PMR

PMR to firma badawczo-konsultingowa działająca w ponad 25 krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Od 1995 roku przy naszym wsparciu ponad 500 globalnych korporacji oraz wiele lokalnych firm zwiększyło swoje udziały rynkowe, z sukcesem weszło na nowe rynki oraz zoptymalizowało koszty działalności. Specjalizujemy się w sektorach: budowlanym, handlu detalicznego, farmaceutycznym, ochrony zdrowia, IT i telekomunikacji, ale nasze doświadczenie obejmuje również wiele innych branż. Zatrudniamy 100 profesjonalistów płynnie posługujących się w sumie ponad 15 językami. Usługi badawcze i konsultingowe realizowane na indywidualne zamówienie uzupełniamy pakietem prawie 100 gotowych raportów rynkowych i serwisów informacyjnych rocznie