Kolejny raz rosną koszty kredytów

Kolejny raz rosną koszty kredytów
Możliwość komentowania Kolejny raz rosną koszty kredytów została wyłączona, 12/05/2011, przez␣, w␣finanse

W środę 11 maja RPP podniosła stopy procentowe o 25 pb, gdyż chce ograniczać presję inflacyjną

Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła kolejny raz stopy procentowe, gdyż chce uniknąć utrwalenia się inflacji na podwyższonym poziomie w średnim terminie. Obserwuje, że kontynuacja ożywienia i wzrost zatrudnienia może prowadzić do narastania presji płacowej i inflacyjnej, a proinflacyjnie działają także wysokie oczekiwania inflacyjne wraz z silnym wzrostem cen surowców na świecie – podała RPP we wtorek w komunikacie.

„W średnim okresie, kontynuacja ożywienia gospodarczego w Polsce wraz z dalszym wzrostem zatrudnienia może prowadzić do stopniowego wzrostu presji płacowej, a w konsekwencji utrzymania się nasilonej presji inflacyjnej. Ryzyko utrwalenia się podwyższonej inflacji rodzą także podwyższone oczekiwania inflacyjne wraz z silnym wzrostem cen surowców na świecie” – napisała RPP w komunikacie.

„Aby ograniczyć ryzyko kształtowania się inflacji powyżej celu inflacyjnego w średnim okresie, Rada postanowiła ponownie podnieść stopy procentowe NBP kontynuując cykl zacieśniania polityki pieniężnej. Jednocześnie Rada będzie w dalszym ciągu analizowała ewentualne sygnały narastania presji inflacyjnej” – dodano.

Home Broker zauważa, że koszt pieniądza na rynku i tak się podniósł. 3-miesięczny WIBOR, który służy do ustalania oprocentowania wielu rodzajów kredytów, dotarł już do 4,31%, podczas gdy w początkach kwietnia był w okolicach 4,2%.”

 

Źródło: PAP, Home Broker

 

 

 

 

Tagi:␣
front

Omnie Marta Kosińska

Zajmuję się analizowaniem wtórnego rynku nieruchomości. Pracę rozpoczęłam w agencjach Public Relations i reklamowych. W 2005 roku brałam udział w tworzeniu i wdrażaniu pierwszego serwisu spółki Szybko.pl - www.szybko.pl, a następnie kolejnych portali wprowadzanych na rynek przez Szybko.pl. Od grudnia 2005 przygotowuję analizy rynku nieruchomości, publikowane cyklicznie jako Raport Szybko.pl, Metrohouse i Expandera.