Inwestycje w nieruchomości w Polsce nie zwalniają

Inwestycje w nieruchomości w Polsce nie zwalniają
Możliwość komentowania Inwestycje w nieruchomości w Polsce nie zwalniają została wyłączona, 11/10/2017, przez␣, w␣biurowe, finanse, handlowe, Headline, inwestycje, magazynowe

Optymizm na rynku inwestycyjnym w regionie Europy Środkowo-Wschodniej

Polska i Czechy postały liderami w Europie Środkowo – Wschodniej, gdzie w I poł. 2017 roku łączny wolumen przejęć stanowił niemal 60% wszystkich transakcji w regionie.

Aleksandra Burkot, Konsultant w Dziale Badań Rynku Knight Frank:

„Wartość inwestycji w nieruchomości komercyjne w Europie Środkowo-Wschodniej  w pierwszym półroczu 2017 wyniosła 6,3 mld EUR. Pomimo 5% spadku w porównaniu z poprzednim rokiem, nastroje na rynku wciąż pozostają pozytywne. Dla porównania, na rynku globalnym i europejskim obserwowaliśmy w tym okresie większe spadki niż w naszym regionie.  W I połowie roku światowy rynek nieruchomości komercyjnych odnotował spowolnienie w segmencie inwestycyjnym, a zainwestowany kapitał był o 8% niższy w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Z kolei w całej Europie wolumen inwestycji spadł o 10% i opiewał na kwotę 117 mld EUR.    

Inwestorzy kapitałowi coraz częściej dostrzegają potencjał regionu, a rynki takie jak Polska, Czechy, Węgry czy Słowacja pozwalają na bezpieczną lokatę kapitału i stabilne wzrosty. Poprawiające się wskaźniki makroekonomiczne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz płynność poszczególnych rynków to główne czynniki zachęcające do inwestycji. W tej części Europy ostatnie półtora roku zdominowane było przez kapitał amerykański, południowo-afrykański, niemiecki i luksemburski. Odnotowano zarówno duże transakcje portfelowe jak i akwizycje pojedynczych aktywów z sektora biurowego, handlowego i magazynowego. Najbardziej aktywni inwestorzy w regionie z tego okresu to m.in. południowoafrykańskie fundusze NEPI Rockcastle i Redefine, które zainwestowały również w Polsce, przede wszystkim w obiekty handlowe. W poprzednim roku Rockcastle przejął krakowskie centrum handlowe Bonarka City Center, dwa obiekty Focus Mall oraz Galerię Warmińską, z kolei Redefine przejęło 75% udziałów w portfolio Echo Prime Properties wartym 1.18 mld EUR.

Za sprawą coraz lepszej kondycji gospodarczej rynki Europy Środkowo – Wschodniej aktualnie postrzegane są jako najszybciej rozwijająca się część Europy, a prognozy wzrostu PKB w regionie na 2017 rok przedstawione przez Komisję Europejską wskazują, że bieżący rok będzie dużo lepszy od poprzedniego. Dobra koniunktura gospodarcza w tych krajach to przede wszystkim zasługa czynników tworzących atrakcyjne środowisko inwestycyjne takich jak wysoki popyt krajowy, konsumpcja prywatna, wykształcona siła robocza, rozwinięty rynek pracy czy spadająca stopa bezrobocia.

W I poł. 2017 roku wiodącym rynkiem wśród krajów regionu były Czechy, z wolumenem inwestycyjnym równym 2,2 mld EUR. Jednak, biorąc pod uwagę liczbę transakcji w toku oraz ich planowaną datę zamknięcia, to właśnie Polska powinna przejść na pozycję lidera na koniec roku 2017.

Polska sukcesywnie wzmacnia swoją pozycję na rynku kapitałowym. Dynamiczny wzrost w sektorze nieruchomości komercyjnych i pozytywne nastroje w gospodarce odzwierciedlają rekordowy wolumen transakcyjny odnotowany w 2016 roku. W pierwszych sześciu miesiącach 2017 Polska odnotowała 25% spadek, a wartość inwestycji opiewała na ponad 1,5 mld EUR. Jednakże, biorąc pod uwagę plany i aktywność inwestorów w drugiej połowie roku, wolumen przejęć w 2017 roku może przekroczyć historyczny wynik osiągnięty przed rokiem (4,5 mld EUR), a Polska pozostanie liderem w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Na rynku w dalszym ciągu widać rosnące zainteresowanie alternatywnymi sektorami nieruchomości komercyjnych, takich jak hotele, prywatne akademiki czy domy seniora. Wysoka aktywność inwestorów widoczna jest również w segmencie hotelowym, gdzie nie zwalniają tempa, a sektor odnotowuje najwyższe dotychczas wartości na rynku kapitałowym. Wolumen przejęć obiektów hotelowych w Polsce w całym I półroczu 2017 roku wyniósł ponad 342 mln EUR. Stanowiło to 22% wszystkich transakcji. Prym wiódł niezmiennie sektor handlowy z wolumenem wysokości 900 mln EUR (58% całkowitego wolumenu transakcji) oraz sektor biurowy, gdzie wartość przejęć oszacowano na 274 mln EUR (18% całkowitego wolumenu).”

Marcin Purgal, Dyrektor w Dziale Rynków Kapitałowych Knight Frank:  

„Po kilku kwartałach kompresji, stopy kapitalizacji za najlepsze aktywa biurowe, handlowe i magazynowe pozostają na relatywnie stabilnym poziomie w całej Europie Środkowo-Wschodniej. W Polsce nieruchomości biurowe zlokalizowane w centrum Warszawy są obecnie wyceniane przy stopach kapitalizacji na poziomie 5,25%, natomiast poza centrum miasta kształtują się pomiędzy 7,00%, a 7,50%. W miastach regionalnych stopy kapitalizacji za najlepsze nieruchomości biurowe szacuje się na poziomie 6,25%-7,00%. W sektorze handlowym oczekiwany poziom to 5,25%-5,50%, a w przypadku obiektów magazynowych – blisko 6,75%.”

Omnie Knight Frank

Zespół Knight Frank obecny jest na polskim rynku od 22 lat. W tym czasie rozszerzyliśmy terytorialny zasięg świadczonych usług i dzięki biurom w Warszawie, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Trójmieście i Wrocławiu możemy sprawnie obsługiwać rynki regionalne. W naszych biurach w Polsce pracuje ponad 100 ekspertów. Kluczowi pracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie na rynku nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych oraz polskie i międzynarodowe licencje zawodowe w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego i pośrednictwa w obrocie oraz zarządzaniu nieruchomościami.