Informacje o opłatach w widocznym miejscu

Informacje o opłatach w widocznym miejscu
Możliwość komentowania Informacje o opłatach w widocznym miejscu została wyłączona, 11/09/2013, przez␣, w␣Headline, świat

Informacje dotyczące bezzwrotnych, obowiązkowych opłat w ramach wynajmu w Wielkiej Brytanii muszą być od tej pory umieszczane w widocznym miejscu na materiałach reklamowych. To wskazówki Committee of Advertising Practice (Komitet praktyk reklamowych), który przesłał je już do głównych agencji związanych z sektorem wynajmu nieruchomości.

Agenci nieruchomości są zobowiązani do wprowadzenia zmian na stronach internetowych, a także we wszystkich innych mediach, z których do tej pory korzystali. Mają na to czas do 1 listopada.

Źródło: www.propertywire.com

Photo by Mattinbgn (CC-BY)

Omnie Anna Gadzina

Absolwentka anglistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Współpracuje z Szybko.pl od 2011 roku. Zajmuje się tematyką międzynarodowych rynków nieruchomości.