Dlaczego kupujemy nowe?

Dlaczego kupujemy nowe?
Możliwość komentowania Dlaczego kupujemy nowe? została wyłączona, 17/06/2011, przez␣, w␣mieszkania, mieszkaniowe, raporty

Chęć posiadania nowego mieszkania, niskie opłaty czynszowe oraz możliwość wykończenia mieszkania według własnych potrzeb to najważniejsze czynniki, które decydują o wyborze rynku pierwotnego przez nabywców – wskazują badania przeprowadzone przez Home Broker.

Osoby, które wybierają rynek pierwotny najczęściej wskazują na chęć posiadania nowego lokalu, jako główną przyczynę wyboru właśnie tego rynku – wskazują badania przeprowadzone przez Home Broker w dniach 13-20 maja br. na grupie 1016 respondentów. W przypadku motywów wyboru mieszkań nowych hierarchia ważności przyczyn wygląda następująco:

1.    chęć posiadania nowego mieszkania,
2.    niskie opłaty czynszowe,
3.    możliwość wykończenia mieszkania według własnych upodobań,
4.    brak prowizji dla pośrednika,
5.    możliwość szybkiego wzrostu wartości nieruchomości.

 

W badaniu respondenci mogli określić ważność danej przyczyny w trzystopniowej skali: bardzo istotny, średnio istotny, nieistotny. Chęć posiadania nowego mieszkania jest bardzo istotna lub średnio istotna dla 86% badanych, którzy zadeklarowali zakup na rynku pierwotnym. Analogicznie wygląda wynik w przypadku możliwości wykończenia mieszkania według własnych potrzeb, aczkolwiek mniej badanych uznaje ten czynnik za bardzo istotny (stąd dopiero trzecie miejsce w hierarchii). Niskie opłaty czynszowe są bardzo istotne lub średnio istotne dla 87% respondentów deklarujących wybór rynku pierwotnego. Najmniej istotnym czynnikiem okazała jest z kolei możliwość szybkiego wzrostu wartości nieruchomości. Co trzeci badany uznaje, że jest to kwestia nieistotna. Może to świadczyć o tym, że respondenci rzadko patrzą na zakup mieszkania jak na inwestycję, bądź po prostu nie mają na ten temat wiedzy.

Zgodnie z badaniami Home Broker, im potencjalny nabywca jest młodszy, tym ważniejsza jest dla niego możliwość zakupu nowego lokalu. Jest to bardzo istotne dla co drugiej osoby w wieku ponad 55 lat i dla dwóch na trzech respondentów przed 36 rokiem życia. W drugiej z tych grup więcej osób ma też nadzieję, że na nowym mieszkaniu zarobi. Za bardzo istotne uznało ten czynnik aż 65% osób w wieku do 35 lat. Dla porównania osoby powyżej . roku życia odpowiadały tak w 44% przypadków.

Im większe zarobki, tym większa kontrola kosztów

Co ciekawe dla respondentów o wyższych dochodach ważny jest poziom czynszu. Dlatego też częściej zwracają uwagę na ten czynnik jako przewagę nowych mieszkań niż osoby zarabiające mniej. Niższe koszty utrzymania nowych mieszkań są średnio lub bardzo istotne dla blisko 8 na 10 osób trzymujących do 2 tys. zł miesięcznie. Wśród osób zarabiających przeszło pięciokrotnie więcej jest to 9 na 10 potencjalnych nabywców.

 

Omnie Bartosz Turek

Kierownik działu analiz Lion’s Bank. Ukończył studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości na Politechnice Warszawskiej. Analityk rynku nieruchomości w Lion's House Sp. z o.o. i w Idea Bank SA oddział Lion’s Bank w Warszawie. Specjalizuje się w tematyce prawnej i administracyjnej dotyczącej rynku mieszkaniowego, posiada bogatą wiedzę na temat czynników determinujących wartość nieruchomości.