Czy droższe kredyty utrudniły zakup mieszkań

Możliwość komentowania Czy droższe kredyty utrudniły zakup mieszkań została wyłączona, 13/04/2016, przez␣, w␣nieruchomości

Czy podwyżka marż kredytów w znaczący sposób wpłynęła na decyzje osób planujących zakup mieszkań? Czy spadek zdolności kredytowej nabywców rzutuje na sprzedaż? Portal nieruchomości Dompress.pl prezentuje wyniki sondy przeprowadzonej wśród firm deweloperskich.

Mirosław Kujawski, członek zarządu LC Corp

Podniesienie marż, a tym samym kosztów kredytu na pewno będzie miało wpływ na rynek mieszkaniowy. Szacujemy, że sprzedaż nieruchomości nie spadnie w znaczący sposób, przynajmniej do momentu podniesienia stóp procentowych, a to z uwagi na deflację, szybko nie nastąpi.

Marże kredytów hipotecznych w ostatnim czasie dość szybko urosły, jednak nie są one najwyższe w historii. Do ich podniesienia przyczynił się m.in. zapowiadany podatek bankowy i upadłość SKOK-ów. Za sprawą rekordowo niskich stóp procentowych średnie oprocentowanie kredytu jest jednak o połowę niższe niż np. w 2009 roku. Jednocześnie indeks dostępności cen mieszkań (obrazujący relację średniej raty kredytu do zarobków) jest jednym z wyższych, a zatem na rynku nieruchomości wciąż obserwujemy duże ożywienie. Spadek zdolności nabywczej klientów w pierwszej kolejności może przesunąć ich preferencje na mniejsze mieszkania, a dopiero potem wpłynąć na decyzję odnośnie ewentualnego zakupu.

Dodatkowo, w ostatnich latach na rynku nieruchomości szczególnie aktywni są klienci inwestycyjni. W Polsce rynek najmu ciągle jest mało rozwinięty, a rentowność zdecydowanie wyższa od lokat. W naszym portfelu inwestycji mamy projekty, w których ponad 60 proc. klientów stanowią osoby dysponujące gotówką i nierzadko kupujące pakiety mieszkań.

Wioletta Kleniewska, dyrektor marketingu i sprzedaży w Polnord

Podwyższenie marż kredytów niewątpliwie przekłada się na indywidualną zdolność kredytową osób zainteresowanych zakupem mieszkania i konieczność ponoszenia przez nie wyższych kosztów. Nadal jednak zainteresowanie mieszkaniami utrzymuje się na wysokim poziomie. Klientów zachęca indywidualne podejście naszych doradców, którzy w każdym przypadku starają się wypracować najkorzystniejsze rozwiązanie i dostosować finansowanie zakupu do ich indywidualnych możliwości. Znaczącą grupę stanowią też nabywcy, którzy zakup mieszkania finansują gotówką, których ten problem nie dotyczy.

Tomasz Sujak, członek zarządu Archicom

Pierwszy kwartał był dla nas rekordowy pod względem sprzedaży. Sytuacja na rynku kredytowym nie wpłynęła negatywnie na naszą sprzedaż. Podtrzymujemy plan sprzedaży ponad 1000 mieszkań rocznie, już od 2017 roku. Warto pamiętać, że na zdolność kredytową pozytywnie wpływają najniższe w historii stopy procentowe, a ich efekt zostanie wzmocniony przez rządowy program Rodzina 500+, z którego ma szansę skorzystać 2,7 mln rodzin w Polsce.

Zuzanna Kordzi, dyrektor ds. handlowych w ECO-Classic

Wyniki pierwszego kwartału nie wskazują na to, żeby wzrost marż kredytowych miał wpływ na sprzedaż mieszkań. Niskie stopy procentowe sprawiają, że wysokość rat kredytowych jest w dalszym ciągu akceptowania przez klientów. Nie bez znaczenia pozostaje również sukces programu MdM, który bardzo ułatwia zakup mieszkania na kredyt.

Janusz Miller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Home Invest

Z uwagą przyglądamy się sytuacji związanej z podniesieniem przez banki marż kredytów, ale jak dotąd nie zaobserwowaliśmy zmniejszenia się liczby nabywców, która mogłaby być spowodowana spadkiem zdolności kredytowej. W pierwszym kwartale 2016 roku sprzedaż mieszkań dla spółki zakończyła się satysfakcjonującym wynikiem. Z optymizmem patrzymy w przyszłość, szczególnie że nasza oferta została dostosowana do różnych grup nabywców. Z pewnością znajdą się wśród nich osoby, które stać będzie na mieszkanie nawet przy zaostrzonych warunkach proponowanych przez banki.

Mirosław Bednarek, prezes zarządu Matexi Polska

Nie sądzę by ostatnie podwyżki marż w sposób znaczący wpłynęły na kondycje i dynamikę rynku mieszkaniowego w Polsce. Pamiętajmy o tym, że mimo wszystko warunki kredytowe są wciąż dość atrakcyjne zważywszy na utrzymujące się niskie stopy procentowe. Nie przewiduję by te zmiany mogły w średnim i dłuższym terminie wpłynąć negatywnie na decyzje konsumentów o zakupie mieszkania.

Małgorzata Ostrowska, członek zarządu oraz dyrektor pionu marketingu i sprzedaży w J.W. Construction Holding

Podniesienie marż kredytów hipotecznych nie będzie miało znaczącego wpływu na zmniejszenie popytu, czy wzrost cen mieszkań. W wyniku tych zmian osoby zaciągające kredyty mieszkaniowe w 2016 roku będą musiały liczyć się z większymi wydatkami niż te, którym udało się nabyć nieruchomość w lepszej koniunkturze. Sytuacja na rynku jednak nie jest kryzysowa i w najbliższym czasie powinna utrzymać się na stabilnym poziomie. Według przewidywań analityków zwiększenie wpływów finansowych do budżetu domowego z nowego programu rządowego 500+ może nawet dwukrotnie zwiększyć zdolność kredytową rodzin wielodzietnych i w konsekwencji spowodować wzrost wydatków na dobra trwałe, w tym nieruchomości. Myślę, że jest to dobra prognoza przede wszystkim dla rodzin, które dotychczas nie mogły sobie pozwolić na kupno własnego mieszkania.

Ewa Gwiazdowska, dyrektor finansowa w Atlas Estates

Podniesienie marży kredytów przez banki będzie miało wpływ na sprzedaż mieszkań, ponieważ obniży się zdolność kredytowa klientów. Warto również wspomnieć, że od początku roku wymagany jest 15 proc. wkład własny przy zakupie mieszkania, co również ogranicza dostępność kredytów. Zmiany weszły w życie niedawno więc trzeba jeszcze poczekać na ich efekty. Jak dotąd spadek sprzedaży nie jest odczuwalny.

Teresa Witkowska, dyrektor sprzedaży RED Real Estate Development

Stopy procentowe utrzymują się na niskim poziomie, dlatego wzrost marż kredytów hipotecznych nie wpłynął drastycznie na ich koszty. Na pozytywne decyzje zakupowe wpływają również atrakcyjne ceny mieszkań, możliwość skorzystania z puli dopłat w programie MdM na 2017 i 2018 rok, a także atrakcyjne systemy płatności, jak np. 10/90.

Aneta Zdulska, dyrektor ds. sprzedaży w WAN

Nie zauważyliśmy jak dotąd wpływu podwyżki marż kredytów na decyzje zakupowe klientów. Mamy nadzieję, że zmiany na rynku kredytowym nie będą istotnie oddziaływały na sprzedaż.

Adrian Potoczek, dyrektor ds. sprzedaży w Wawel Service

Wyższe marże kredytów przekładają się na niższą zdolność kredytowej, która faktycznie stanowi problem dla nowych nabywców mieszkań. Uzyskanie kredytu jest z tego powodu trudniejsze niż w roku ubiegłym. W przypadku segmentu, w którym budujemy, gdzie cena mieszkania wynosi średnio 250 tys. zł, podwyżka marż nie stanowi jednak dużego zagrożenia. Oferujemy klientom szeroką pomoc doradczą w zakresie kredytowym. Przygotowaliśmy też dla nabywców specjalne programy, które mają ułatwić zakup mieszkania, w tym – „Zamień stare na nowe” i „Kup przez wynajem”.

Maria Doerre, dyrektor sprzedaży i marketingu Activ Investment

W ostatnim czasie nie odnotowaliśmy żadnych oznak osłabienia zdolności kredytowej, ani spadku zainteresowania zakupem mieszkań na skutek podniesienia marż kredytowych, podobnie jak wpłat ze środków własnych.

Centralna Park_LC Corp
Opracowanie: Kamil Niedźwiedzki

Tagi:␣
dompress

Omnie PRESTIGE PR