Zakończyła się przebudowa drogi Czersk-Karsin-Wiele-Lubnia

Zakończyła się przebudowa drogi Czersk-Karsin-Wiele-Lubnia
Możliwość komentowania Zakończyła się przebudowa drogi Czersk-Karsin-Wiele-Lubnia została wyłączona, 02/07/2015, przez␣, w␣deweloperzy, działki, Headline, infrastruktura, inwestycje, mazowieckie

Będzie bezpieczniej – tak w skrócie można podsumować zakończoną po 11 miesiącach przebudowę drogi powiatowej nr 2410G Karsin-Czersk. Inwestycja objęła odcinek: granica powiatu chojnickiego-Mokre-Malachin. Łącznie zmodernizowano ponad 6,2 km dróg.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Powiat Chojnicki, a generalnym wykonawcą firma Skanska. Łączna wartość projektu wyniosła blisko 9,2 mln zł brutto.

Przez długi czas droga była uznawana za niebezpieczną, stąd potrzeba jej generalnej przebudowy. Celem modernizacji było przede wszystkim poprawienie stanu infrastruktury drogowej, a także zmniejszenie kosztów jej bieżącego utrzymania, skrócenie czasu podróży i przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Inwestycja jest również istotna ze względu na zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do terenów atrakcyjnych turystycznie oraz stref inwestycyjnych.

Projekt został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 4. Regionalny system transportowy, Działanie 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej.

Źródło: mp

Omnie Karolina Skrzeczyńska

Studentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz absolwentka historii. Współpracuje z Szybko.pl od grudnia 2014 roku. Interesuje się zabytkami nieruchomymi oraz planowaniem przestrzennym.