Uważaj na pułapki w opodatkowaniu najmu

Uważaj na pułapki w opodatkowaniu najmu
Możliwość komentowania Uważaj na pułapki w opodatkowaniu najmu została wyłączona, 05/03/2013, przez␣, w␣finanse, mieszkania, mieszkaniowe, nieruchomości, podatki, Uncategorized, wynajem

Osoby wynajmujące mieszkania i opodatkowujące transakcje ryczałtem wg stawki 8,5 proc. mogą mieć kłopoty. Uwaga, niektórzy urzędnicy uważają, że takie wpływy należy traktować jak działalność gospodarczą. Najem prowadzony we własnym imieniu w celach zarobkowych, bez względu na rzeczywisty rezultat, oraz w sposób zorganizowany i ciągły staje się automatycznie działalnością gospodarczą. Oczywiście zdaniem tylko, niektórych organów.  Takie podejście wyklucza zaś korzystanie ze zryczałtowanego opodatkowania. Tak stwierdzono w interpretacji dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 12 stycznia 2011 r., nr ITPB1/415-991/10/AK, wedle której o zorganizowanym charakterze najmu świadczy konieczność pozyskiwania klienta poprzez udostępnianie informacji o posiadanych lokalach czy podejmowanie środków umożliwiających realizację przedmiotu umowy. Podobny pogląd zaprezentował WSA w Bydgoszczy w wyroku z 5 października 2010 r., I SA/Bd 709/10

Okazuje się, że o  tym czy aktywność podatnika mająca charakter zarobkowy, zorganizowany i ciągły nie musi automatycznie stanowić działalności gospodarczej, wprost świadczy ostatnie zdanie art. 5a pkt 6. Według niego przychody z działalności mającej wskazane wyżej cechy będą opodatkowane jak działalność gospodarcza, o ile nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–9. Tym samym stwierdzić należy, że poglądy organów oparte są na błędnej przesłance, wedle której wypełnienie znamion przewidzianych w omawianym przepisie automatycznie powoduje, że uzyskane przychody muszą być opodatkowane wedle reguł przewidzianych dla działalności gospodarczej.

Źródło:

https://www.gazetaprawna.pl/

Tagi:␣
adautorfront

Omnie Anna Prorok

Współpracuje z portalem szybko.pl od 2012 jako ekspert w dziedzinie Nieruchomości na codzień . Zajmuje się redakcją newsów działów Polska, Regiony i Świat. W 2014 uczestniczyła w Targach Mieszkań i Domów organizowanych przez Nowy Adres jako prowadząca seminarium pt. Mieszkanie dla Młodych w Warszawie, Gdańsku i Poznaniu.