Donald Tusk

0 comments, 02/06/2011, przez␣, w␣

Warszawa, 02.05.2008. Premier Donald Tusk wyg³osi³ 2 bm. na antenach w TVP1 i TVN24 orêdzie. (mae) PAP/CIR/Grzegorz Rogiñski ***Zdjêcie do depeszy PAP pt. W pi¹tek orêdzie premiera***

Omnie Marta Kosińska

Zajmuję się analizowaniem wtórnego rynku nieruchomości. Pracę rozpoczęłam w agencjach Public Relations i reklamowych. W 2005 roku brałam udział w tworzeniu i wdrażaniu pierwszego serwisu spółki Szybko.pl - www.szybko.pl, a następnie kolejnych portali wprowadzanych na rynek przez Szybko.pl. Od grudnia 2005 przygotowuję analizy rynku nieruchomości, publikowane cyklicznie jako Raport Szybko.pl, Metrohouse i Expandera.

Odpowiedz