Trzy kwartały najtańszego pieniądza w historii

Trzy kwartały najtańszego pieniądza w historii
Możliwość komentowania Trzy kwartały najtańszego pieniądza w historii została wyłączona, 12/04/2014, przez␣, w␣Headline, kredyty, mieszkania, mieszkaniowe, nieruchomości

Trzy kwartały najtańszego pieniądza w historii

20 miesięcy temu maleć zaczął koszt kredytu hipotecznego. Od tego momentu rata kredytu zaciągniętego na okres 25 lat spadła o ponad 20%, a zdolność kredytowa przeciętnej rodziny wzrosła o 54 tys. zł – wynika z analizy przeprowadzonej przez Lion’s Bank.

Przed nami już dziesiąty miesiąc rekordowo niskich stóp procentowych. RPP pozostawiła dziś, już po raz dziewiąty, stopy procentowe na dotychczasowym poziomie (stopa referencyjna 2,5%). Trudno było spodziewać się innego rozstrzygnięcia, biorąc pod uwagę fakt, że inflacja wciąż jest daleko od celu inflacyjnego(0,7% wobec 2,5%), a do tego Rada zapowiedziała niedawno, że najprawdopodobniej utrzyma stopy procentowe na obecnym poziomie co najmniej do końca trzeciego kwartału bieżącego roku.

Raty maleją od 20 miesięcy

Jest to szczególnie ważna informacja dla kredytobiorców, którzy korzystają na utrzymywaniu się od miesięcy rekordowo niskich stóp procentowych. Pozytywne zmiany w tym względzie widać już od 20 miesięcy (choć do pierwszej w tym cyklu obniżki stóp procentowych doszło 17 miesięcy temu). Rata kredytu zaciągniętego w sierpniu 2012 r. na 25 lat i kwotę 300 tys. zł, z oprocentowaniem 6,6% (w tym 1,5 pkt. proc. marży), wynosiła na starcie 2046 zł miesięcznie. Dziś stawka WIBOR 3M, która składa się na oprocentowanie modelowego kredytu nie wynosi już 5,11% (jak w sierpniu 2012r.), ale 2,72%. Gdyby bank aktualizował wartość WIBORu na bieżąco, modelowy kredytobiorca mógłby dziś cieszyć się oprocentowaniem o jedną trzecią niższym i w konsekwencji ratą na poziomie 1624 zł miesięcznie. Oznacza to o 422 zł niższy koszt niż 20 miesięcy temu.

Dziś można pożyczyć o 55 tys. zł więcej

Równolegle z tymi zmianami rosną też możliwości pożyczkowe. Przeciętna 3-osobowa rodzina z dochodem 5 tys. zł netto może dziś pożyczyć na mieszkanie 417 tys. zł (mediana zdolności kredytowej dla długu zaciąganego na 25 lat). Jest to wyraźnie lepszy wynik niż przed rokiem, kiedy modelowa rodzina mogła pożyczyć 395 tys. zł. Jeszcze lepiej można ocenić progres w tym zakresie porównując aktualne możliwości pożyczkowe do tych z sierpnia 2012 roku, a więc jeszcze sprzed obniżek stóp procentowych. Wtedy modelowa rodzina mogła pożyczyć 362 tys. zł, a więc aż 55 tys. zł mniej niż dziś.

Omnie Anna Prorok

Współpracuje z portalem szybko.pl od 2012 jako ekspert w dziedzinie Nieruchomości na codzień . Zajmuje się redakcją newsów działów Polska, Regiony i Świat. W 2014 uczestniczyła w Targach Mieszkań i Domów organizowanych przez Nowy Adres jako prowadząca seminarium pt. Mieszkanie dla Młodych w Warszawie, Gdańsku i Poznaniu.