Raport o Euro

Możliwość komentowania Raport o Euro została wyłączona, 10/05/2011, przez␣, w␣E2012

Jak podaje PAP, wykonalność przedsięwzięć infrastrukturalnych w Polsce jest na poziomie 80 proc. – jeśli chodzi o inwestycje kluczowe oraz 65 proc. – jeśli chodzi o inwestycje ważne.

Powyższe dane to wynik pracy Ministerstwa Sportu i Turystyki (MSiT), które zbadało jak przebiegają przygotowania do Euro 2012. W raporcie podkreśla się, że mimo trudnej sytuacji gospodarczej, prace przebiegają sprawnie.

Raport wymienia obiekty, które już oddano do użytku, jak np. stadion w Poznaniu, ale również te, które są w końcowej fazie realizacji, jak np. stadiony w Gdańsku, Wrocławiu i Warszawie.

W raporcie nie uwzględnia się opóźnień, do których doszło w czasie zimy, jako że opracowywano go jeszcze w 2010 roku. Przewiduje się jednak, że nie wszystkie projekty zostaną dokończone, w tym m.in. plany rozbudowania autostrad.

W przyszłym tygodniu sprawozdanie trafi do sejmu, gdzie będzie przedmiotem obrad Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki.

Photo by Adam9b9b (CC-BY)

Omnie Anna Gadzina

Absolwentka anglistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Współpracuje z Szybko.pl od 2011 roku. Zajmuje się tematyką międzynarodowych rynków nieruchomości.