PKP podsumowuje swoje działania w pionie nieruchomości w 2015 r.

PKP podsumowuje swoje działania w pionie nieruchomości w 2015 r.
Możliwość komentowania PKP podsumowuje swoje działania w pionie nieruchomości w 2015 r. została wyłączona, 12/02/2016, przez␣, w␣architektura i design, budownictwo, ceny, Headline, infrastruktura, inwestycje

22 zrealizowane inwestycje dworcowe o łącznej wartości 298 mln złotych, kolejne ułatwienia dla osób niepełnosprawnych, 51 dworców zbytych na rzecz JST – PKP S.A. podsumowuje 2015 rok w obszarze zarządzania nieruchomościami.

Do dyspozycji podróżnych oddano m.in. nowy dworzec Bydgoszcz Główna, wybudowany przy wsparciu funduszy unijnych czy nowy dworzec w Sopocie, który powstał dzięki partnerstwu publiczno-prywatnemu. Również w ubiegłym roku zakończono pilotażowy projekt budowy innowacyjnych dworców systemowych. Prace estetyzacyjne wykonano m.in. na dworcach takich jak Dęblin, Łódź Chojny, Nidzica, Rybnik Paruszowiec, Sochaczew czy Solec Kujawski. Łączna wartość prac zrealizowanych w 2015 r. wyniosła 12,9 mln zł.

Wspólnie z Xcity Investment i partnerami zewnętrznymi PKP S.A. prowadzi także duże projekty deweloperskie. Obecnie realizowanych jest 7 inwestycji, w przypadku kolejnych 3 prowadzone są rokowania, a dla kolejnych 15 projektów zostały uruchomione postępowania, celem wyłonienia inwestorów.

Ponadto, jak informuje PKP, w 2015 r. poziom wynajęcia powierzchni na 16 dworcach kategorii Premium wyniósł 85%, z czego na 7 największych było to 94%.

Dobre wyniki PKP S.A. osiągnęła także w zakresie sprzedaży nieruchomości. Podpisane w ubiegłym roku akty notarialne przyniosły 226 mln zł. Do największych transakcji można zaliczyć m.in. sprzedaż nieruchomości przy ul. Kiejstuta w Warszawie, przy Rondzie Mogilskim w Krakowie, czy w Katowicach, przy ul. Dworcowej. Środki ze sprzedaży nieruchomości posłużą m.in. dalszej modernizacji dworców kolejowych.

źródło: pkpsa,pl

fot. pixabay.com

Omnie Karolina Skrzeczyńska

Studentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz absolwentka historii. Współpracuje z Szybko.pl od grudnia 2014 roku. Interesuje się zabytkami nieruchomymi oraz planowaniem przestrzennym.