Nowelizacja Prawa budowlanego podpisana przez prezydenta

Nowelizacja Prawa budowlanego podpisana przez prezydenta
Możliwość komentowania Nowelizacja Prawa budowlanego podpisana przez prezydenta została wyłączona, 17/03/2015, przez␣, w␣budownictwo, Headline, prawo

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał wczoraj nowelizację ustawy Prawo budowlane. Ma ona usprawnić proces budowlany przez zniesienie wielu ograniczeń biurokratycznych i prawnych.

W informacji na stronach internetowych prezydenta napisano, że nowelizacja „zmierza do usprawnienia procesu budowlanego, w szczególności przez zniesienie obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w stosunku do niektórych obiektów budowlanych, dla których wymóg taki przewidziany jest w dotychczasowym stanie prawnym”.

Uproszczeniu i skróceniu procedury budowlanej służyć ma również m.in. rezygnacja z obowiązku załączania do projektu budowlanego oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz o możliwości dostępu do drogi publicznej.

Ograniczona zostanie również zasada, zgodnie z którą roboty budowlane można rozpocząć na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. W noweli zaproponowano rozszerzenie katalogu obiektów budowlanych, których budowa wymagać będzie zgłoszenia, a nie jak dotychczas – uzyskania pozwolenia na budowę.

Ustawa wejdzie w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 34, który wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2016 r.

Żródło: www.propertynews.pl

Omnie Karolina Skrzeczyńska

Studentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz absolwentka historii. Współpracuje z Szybko.pl od grudnia 2014 roku. Interesuje się zabytkami nieruchomymi oraz planowaniem przestrzennym.