W kwietniu lepsza koniunktura w budownictwie

W kwietniu lepsza koniunktura w budownictwie
Możliwość komentowania W kwietniu lepsza koniunktura w budownictwie została wyłączona, 22/04/2011, przez␣, w␣inwestycje, regiony

Ogólny klimat koniunktury w budownictwie w kwietniu oceniany jest pozytywnie, lepiej niż w marcu, choć nieco gorzej niż przed rokiem – podał GUS w komunikacie. Wpływ na poprawę ocen koniunktury mają korzystne, lepsze niż przed miesiącem, prognozy portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej oraz sytuacji finansowej, a także mniej pesymistyczne niż w marcu odpowiednie oceny bieżące.

Z badania wynika, że w kwietniu bieżącego roku ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie plus 1 (w marcu minus 5). Poprawę koniunktury sygnalizuje 21 proc. przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 20 proc. (w marcu odpowiednio 19 proc. i 24 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Według GUS bieżący portfel zamówień, produkcja budowlano-montażowa oraz sytuacja finansowa są oceniane mniej pesymistycznie niż w ubiegłym miesiącu.

„Odpowiednie przewidywania są korzystne i lepsze od formułowanych w marcu. Spośród badanych przedsiębiorstw 21 proc. planuje, że będzie prowadziło prace budowlano-montażowe za granicą (przed rokiem 22 proc.). Dyrektorzy przedsiębiorstw, które będą prowadziły prace budowlano-montażowe za granicą, spodziewają się wzrostu portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na tych rynkach, choć w nieco mniejszej skali niż przed rokiem. Nieznacznie zmniejszają się trudności w terminowym ściąganiu należności za wykonane roboty budowlano-montażowe” – napisano w komentarzu do badania.

„Planowany jest wzrost zatrudnienia. Należy spodziewać się także podniesienia cen robót budowlano-montażowych” – dodano.

Z badania wynika także, że w kwietniu 16 proc. przedsiębiorstw budowlano-montażowych ocenia swoje moce produkcyjne jako zbyt duże w stosunku do oczekiwanego w najbliższych miesiącach portfela zamówień, 74 proc. jako wystarczające, a 10 proc. jako zbyt małe (przed rokiem odpowiednio: 18 proc., 70 proc., 12 proc.).

„Przedsiębiorcy zgłaszają w kwietniu wykorzystanie mocy produkcyjnych na poziomie 71 proc. (67 proc. w anlogicznym miesiącu ub. r.)” – dodano. (PAP)

Tagi:␣
front

Omnie Marta Kosińska

Zajmuję się analizowaniem wtórnego rynku nieruchomości. Pracę rozpoczęłam w agencjach Public Relations i reklamowych. W 2005 roku brałam udział w tworzeniu i wdrażaniu pierwszego serwisu spółki Szybko.pl - www.szybko.pl, a następnie kolejnych portali wprowadzanych na rynek przez Szybko.pl. Od grudnia 2005 przygotowuję analizy rynku nieruchomości, publikowane cyklicznie jako Raport Szybko.pl, Metrohouse i Expandera.