Kupujący nadal dyktują warunki

Możliwość komentowania Kupujący nadal dyktują warunki została wyłączona, 26/03/2011, przez␣, w␣finanse, mieszkania, sprzedaż

W lutym na wykresie Indeksu Dopasowania Cenowego Emmerson S.A. nastąpiło potwierdzenie styczniowego spadku. Oznacza to, że mieliśmy wówczas do czynienia nie z jednorazowym odreagowaniem wcześniejszych wzrostów, a początkiem prawdopodobnie dłuższej tendencji spadkowej. Odczyt wartości na koniec ubiegłego miesiąca wskazał równo 97 punktów, co oznacza obniżkę o 0,6 punktu w porównaniu do początku bieżącego roku. Należy podkreślić, że obecnie Indeks znajduje się poniżej dotychczasowego historycznego dna, które miało miejsce w styczniu 2010 r. Powyższe zmiany uwzględniając metodologię wyznaczania Indeksu, pozwalają na wyciągnięcie wniosków dotyczących obecnego stanu rynku mieszkaniowego w największych miastach Polski. Obserwowana aktualnie tendencja świadczy o pogarszającej się sytuacji strony podażowej na rynku – osoby wystawiające lokale mieszkaniowe na sprzedaż są dzisiaj zmuszone do zaoferowania większej obniżki ceny, aby doprowadzić do transakcji. Z drugiej strony taki rozwój wypadków można interpretować jako zmianę nastawienia właścicieli oferujących nieruchomości na rynku. Po długim okresie systematycznych spadków cen rozpoczętym jeszcze w 2008 r., a następnie okresie ich stabilizacji, część sprzedających uznała, że już czas na wzrosty. Idąc tym tropem ustalają oni stawki na nieco wyższym poziomie. Trzeba jednak pamiętać, że obecnie to kupujący w dalszym ciągu dyktują warunki na rynku – wydaje się, że dzisiaj jest jeszcze za wcześnie na takie postępowanie. W związku z tym zbywający muszą później liczyć się z wyraźną obniżką ceny w trakcie negocjacji.

Przeprowadzona analiza transakcji lokalami mieszkalnymi w największych miastach Polski, w których pośredniczyła firma Emmerson S.A. wykazała, że w lutym 2011 r. największe upusty cenowe udało się uzyskać nabywcom lokali o powierzchni przekraczającej 80 mkw. W tym wypadku przeciętna obniżka ceny sięgała 4,2%. Trochę mniej, bo średnio 3,9% wyjściowej stawki wynegocjowały osoby zainteresowane mieszkaniami w tzw. segmencie popularnym, od 40 do 60 mkw. Z kolei lokale o powierzchni od 60 do 80 mkw. były sprzedawane po cenie przeciętnie 2,2% niższej od ofertowej. Najmniej skorzy do obniżek byli natomiast właściciele najmniejszych jednostek mieszkalnych, o metrażu nieprzekraczającym 40 mkw., którzy przeciętnie byli w stanie zejść z ceny o 1,7%.

Dane Działu Badań i Analiz firmy Emmerson S.A. wskazują, że w lutym ceny ofertowe były średnio niższe od cen transakcyjnych o 16 615 zł. Jest to największa odnotowana różnica od stycznia 2010 r., kiedy to wynosiła ona 15 214 zł. Najniższy jej dotychczasowy poziom miał miejsce w ostatnim miesiącu ubiegłego roku, kiedy to wyniosła ona około 9 175 zł.

 

Średnia różnica między ceną ofertową, a transakcyjną mieszkań w zł

(w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku)

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Styczeń 11 Luty 11
-15 214 -12 465 -12 883 -13 868 -11 838 -9 706 -14 050 -13 764 -14 942 -11 907 -11 210 -9 175 -14 270 -16 615

Źródło: Dział Badań i Analiz Emmerson S.A.

 

Omnie Daniel Kosiński

Jestem zaangażowany w firmę Szybko.pl Sp. z o.o. od 4 lat. Z pasją tworzymy portale z branży nieruchomości. Skutecznie łączymy kupujących i wynajmujących. Abcnieruchomosci.pl to nowe dzieło, które uzupełni użytkowników w wiedzę na temat rynku nieruchomości w Polsce.