Księgi wieczyste a nieruchomości

Możliwość komentowania Księgi wieczyste a nieruchomości została wyłączona, 19/05/2011, przez␣, w␣prawo

W postępowaniu wieczystoksięgowym sąd nie może rozstrzygać sporu co do prawa własności nieruchomości.

Osoba, której prawo nie zostało wpisane albo zostało wpisanie błędnie, może się natomiast domagać usunięcia niezgodności w drodze postępowania cywilnego. Jeśli sąd uwzględni żądanie, wyrok będzie wtedy podstawą zmian w księdze wieczystej.

Sąd okręgowy uznał, że rozstrzyganie sporu o własność powinno zapaść w postępowaniu o stwierdzenie niezgodności księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, a nie w postępowaniu wieczystoksięgowym.

 

Źródło: gazetaprawna.pl

Omnie Anna Gadzina

Absolwentka anglistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Współpracuje z Szybko.pl od 2011 roku. Zajmuje się tematyką międzynarodowych rynków nieruchomości.