Koniec z podwójnymi odszkodowaniami

Koniec z podwójnymi odszkodowaniami

Wszyscy skorzystają z odtajnienia listy nieruchomości objętych wypłaconymi po wojnie odszkodowaniami  .Umowy odszkodowawcze podpisane po wojnie z właścicielami majątku pozostawionego w Polsce będą jawne – zdecydował minister finansów. Ma to  ukróci nieprawidłowości, jakie od lat dzieją się w Polsce – kiedy spadkobiercy byłych właścicieli bez problemu odzyskują w polskich sądach wypłacone już raz majątki. Jest to wina państwa, które zapłaciło odszkodowanie, a latami nie uporządkowało ksiąg wieczystych.

Ministerstwo Finansów już od kilku lat próbuje nadgonić stracony czas i uporządkować księgi. W wielu wypadkach jest na to za późno – spłacone nieruchomości wielokrotnie na przestrzeni lat zmieniły już właściciela. Sądy przez lata nie sprawdzały w dokumentach zdeponowanych w piwnicach Ministerstwa Finansów, czy roszczenie jest zasadne. Elektroniczny, jawny dla wszystkich wykaz spłaconych nieruchomości ucywilizuje te praktyki.

Na pełną listę nieruchomości, która liczy kilkadziesiąt tysięcy pozycji (gruntów, kamienic, fabryk, ale także akcji czy obligacji), spłaconych odszkodowawczo na mocy układów indemnizacyjnych z 12 państwami trzeba poczekać. Resort finansów kompletuje dokumentację w tej sprawie, co jest czasochłonne i trudne, niejednokrotnie wymaga pomocy MSZ, które w imieniu rządu Polski występuje o informacje czy dokumenty.

Sytuacja jest bardzo skomplikowana. Są przypadki, że kamienice spłacone na mocy układu indemnizacyjnego w latach 60. i 70. przejęły gminy, po czym sprzedały mieszkania na własność lokatorom.

Źródło:

https://www.rp.pl

Tagi:␣
adautorfront

Omnie Daniel Kosiński

Jestem zaangażowany w firmę Szybko.pl Sp. z o.o. od 4 lat. Z pasją tworzymy portale z branży nieruchomości. Skutecznie łączymy kupujących i wynajmujących. Abcnieruchomosci.pl to nowe dzieło, które uzupełni użytkowników w wiedzę na temat rynku nieruchomości w Polsce.

2 komentarze

  1. 22 stycznia, 2013 20:23

    Postanowiliśmy nieco szerzej omówić poszczególne kategorie kosztów towarzyszących transakcjom na rynku nieruchomości. Mamy nadzieję że poniższy artykuł okaże się dla Państwa pomocny.

  2. 22 stycznia, 2013 18:02

    Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, gminie przysługuje prawo pierwokupu między innymi w przypadku sprzedaży:a) każdej nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego,b) każdej nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od gminy, powiatu lub województwa,c) nieruchomości położonej na obszarze przeznaczonym w planie miejscowym na cele publiczne.