Cudzoziemcy kupują więcej polskiej ziemi

Cudzoziemcy kupują więcej polskiej ziemi
Możliwość komentowania Cudzoziemcy kupują więcej polskiej ziemi została wyłączona, 15/05/2011, przez␣, w␣grunty, raporty

W piątek w Sejmie wiceminister MSWiA Zbigniew Sosnowski poinformował, że w 2010 r. było o 14 proc. więcej transakcji sprzedaży nieruchomości cudzoziemcom niż rok wcześniej – donosi PAP.

Sosnowski przedstawił posłom sprawozdanie ministra spraw wewnętrznych i administracji z realizacji w roku 2010 ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. W 2010 roku wydano 336 zezwoleń na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców. Grunty rolne kupowano najczęściej w województwach: dolnośląskim, świętokrzyskim, mazowieckim; mieszkania natomiast – w dużych miastach: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu.

Ministerstwo ocenia, że kryzys na światowych rynkach inwestycyjnych nie spowodował większego spadku zainteresowania nieruchomościami w Polsce. Grunty kupowane przez cudzoziemców stanowiły 16 proc. powierzchni nabywanych w kraju nieruchomości.

W 2010 r. cudzoziemcy uzyskali 262 zezwolenia na nabycie nieruchomości gruntowych, o łącznej powierzchni 807,79 ha (ponadto wydano dwa zezwolenia na rzecz przedstawicielstw dyplomatycznych).

Photo by Jialiang Gao (CC-BY)

Kupnem nieruchomości gruntowych w Polsce na cele rekreacyjne lub jako miejsce po przejściu na emeryturę interesuje się wielu polskich emigrantów z obywatelstwem innego kraju oraz ich najbliższe rodziny (dzieci, wnuki). Najczęściej kupowano nieruchomości w województwach: dolnośląskim (188,36 ha), świętokrzyskim (119,64 ha), mazowieckim (106,15 ha), łódzkim (62,00 ha), lubuskim (50,35 ha) i lubelskim (45,81 ha).

Najwięcej zezwoleń wydano: Niemcom (58 zezwoleń), Holendrom (18 zezwoleń), Ukraińcom (12 zezwoleń) Austriakom (11 zezwoleń). O uzyskanie zezwolenia na nabycie nieruchomości leśnych występowali najczęściej obywatele: Niemiec i Austrii.

Tagi:␣
front

Omnie Marta Kosińska

Zajmuję się analizowaniem wtórnego rynku nieruchomości. Pracę rozpoczęłam w agencjach Public Relations i reklamowych. W 2005 roku brałam udział w tworzeniu i wdrażaniu pierwszego serwisu spółki Szybko.pl - www.szybko.pl, a następnie kolejnych portali wprowadzanych na rynek przez Szybko.pl. Od grudnia 2005 przygotowuję analizy rynku nieruchomości, publikowane cyklicznie jako Raport Szybko.pl, Metrohouse i Expandera.